26-01-06

NIEUWE EU-RICHTLIJN = VOLLEDIG NIEUW WAGENPARK VOOR DE LIJN

 

Vermits het Europees parlement werkt aan een nieuwe maatregel om autobussen milieuvriendelijker te laten rijden wilde ik graag van Vlaams Minister voor mobiliteit weten in hoeverre de bussen van De Lijn reeds aan de mogelijk nieuwe maatregel voldoen.  Indien de EVV-richtlijn wordt goedgekeurd zal de NOx uitstoot beperkt moeten worden tot 2gr/kWh en de roetdeeltjes tot 0,02 gr/kWh. Dat dit geen makkelijke opdracht zal zijn voor de deelstaten blijkt dan ook uit het antwoord van de Vlaamse minister voor mobiliteit.  Slechts 2 op de 2.000 bussen van De lijn voldoen momenteel al aan die mogelijk nieuwe richtlijn.  Bijgevolg zal 99,9% van de autobussen van De Lijn vervangen moeten worden indien het volledige wagenpark aan deze richtlijn zou moeten voldoen. Bovendien zou het technisch zeer moeilijk zijn om de oude bussen volledig aan de nieuwe norm aan te passen.  De vraag is echter of Europa wel degelijk deze nieuwe richtlijn zal doorvoeren.

20:55 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-06

PLAGIAAT !!!

Ook al zijn wij Vlamingen kampioenen in het selectief afval inzamelen, we blijven nog steeds kampen met een zeer grote hoeveelheid afval.  Toen ik in de commissie leefmilieu in het Vlaams Parlement de inzamelcijfers van de restafvalberg bestudeerde - na het selectief uitsorteren van een aantal afvalstromen - dacht ik, hier moet toch nog naar bijkomende oplossingen gezocht worden. Als je dan onderzoekt wat de grote afvalstromen in onze huisvuilzak zijn, dan kom je tot de verbazende vaststelling, dat vooral luiers- en incontinentiemateriaal zo’n 8% van onze restafvalberg uitmaakt. 

Daarom diende ik samen met collega’s van onze partij een voorstel in om deze afvalstroom te onderscheppen via de gemeentelijke containerparken.  Op vrijwillige basis wel te verstaan, want mensen die liever dit soort afval om psychologische redenen via de huisvuilzak willen aanleveren, moeten dit uiteraard kunnen. De kostprijs zal dan wel duurder zijn, dan via selectieve inzameling.

Minister Peeters had reeds op een vraagstelling over deze problematiek geopperd dat zulke tussenkomsten zijn beleid ondersteuning geven. En toen ons voorstel in de commissie besproken werd, bleek dat ook alle meerderheidspartijen het voorstel wel genegen waren.  Denk je dan als lezer van dit artikel, a ha, dit voorstel zal wel goedgekeurd worden.  Neen, dit voorstel werd zonder verpinken, onomwonden, overgenomen op initiatief van de CD&V met steun van alle partijen. 

Alleen… het Vlaams Belang mocht het overgenomen voorstel niet mee ondertekenen.  Bestaat in de politiek ook zoiets als “Plagiaat”?  Ja, maar daar wordt plagiaat niet bestraft zoals bij Madonna, integendeel! Daags nadien stonden de kranten vol, met het unieke voorstel van de meerderheid!?!?!?

 

22:55 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

STATIEGELD VOOR TWEEDEHANDSWAGENS?!?

Onze Antwerpse haven ondervindt heel wat moeilijkheden bij de export van tweedehandswagens omdat het begrip “afgedankte voertuigen” onvoldoende omschreven is in de milieuwetgeving. Daarom vroeg ik minister Peeters bij de bespreking van de milieubeleidsovereenkomsten afgedankte voertuigen een oplossing uit te werken om de export van tweedehandswagens niet langer te hinderen. Maar de rooie voormalige BBL-kopman zag de problematiek van afgedankte voertuigen even anders in, en meende dat nieuwe regelgeving terzake noodzakelijk is.  Hij stelde voor om te onderzoeken of we geen statiegeld kunnen invoeren voor tweedehandswagens die naar het buitenland worden geëxporteerd? Volgens hem dienen we de tweedehandswagens op termijn toch terug te halen om dat deze afgedankte voertuigen worden. Waarop de commissievoorzitter de rooie eraan herinnerde dat “De Lijn”-bussen in Cuba zitten.  Ik denk niet dat Stevaert zo scheutig is om statiegeld te vragen aan de Cubanen en  “De Lijn-bussen” te gaan terughalen. Toen het voorstel geen bijval kreeg in de commissie probeerde hij nog andere rooie kronkels van onder zijn hersenpan te halen en stelde dan maar dat er een exportverbod moet komen van tweedehandswagens naar landen waar geen gelijkaardige milieuregelgeving bestaat zoals bij ons.  Ze zullen het graag horen in onze havens en in de ontwikkelingslanden die maar al te graag onze tweedehandswagens zien komen.

22:39 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |