27-03-06

GEMEENTEBESTUUR KONTICH WERKT GEEN OPLOSSING UIT VOOR VERKEERSCHAOS CENTRUM

 

Dat ons Kontichs centrum met zware verkeersdoorstromingsproblemen kampt is een ontegensprekelijk gegeven. Ook de cijfers van de politiezone HEKLA tonen dit aan.  Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf in onze gemeente ligt zeer hoog in verhouding met ander gemeenten uit onze zone.  Het betreft hier vooral het afrijden van spiegels van geparkeerde wagens in onze winkelstraten.  Een dringende oplossing is dus absoluut noodzakelijk.

Maar het gemeentebestuur blijft blijkbaar liever ter plaatse trappelen dan zelf concrete oplossingen aan te reiken.  Zij zoeken al hun heil in de aanleg van een verbindingsweg tussen de N171(expressweg) en de N1, die mogelijk door het Vlaams Gewest zou aangelegd worden in het kader van de doortrekking van de tramlijn (m.a.w. de uitvoering van het Masterplan Antwerpen)  Het Vlaams Belang is absoluut voorstander van een verbindingsweg tussen de N1 en de N171 omdat hierdoor een ringweg rond het centrum gecreëerd wordt.  Maar wij wensen niet dat de gemeentelijke overheid een afwachtende houding aanneemt, want de doortrekking van de tramlijn van Mortsel naar Kontich wordt pas ten vroegste voorzien in 2013, en daarmee wordt ook de aanleg van een verbindingsweg op lange termijn verwacht.

Het Vlaams Belang Kontich ziet eerder een circulatieplan als oplossing voor de verkeerschaos.  Een studiebureau heeft immers reeds in opdracht van het gemeentebestuur een degelijk circulatieplan uitgewerkt.  Een circulatieplan moet voor ons steeds in grote lussen gebeuren, en dus niet enkel voor de winkelstraten.

Maar het gemeentebestuur durft echter geen initiatieven nemen en blijft besluiteloos achter, terwijl ze met de vinger wijzen naar het Vlaams Gewest.  Het Vlaams Belang zal zich verder blijven inzetten voor de leefbaarheid van ons Kontichs centrum.  Daarom zullen we blijven aandringen om het circulatieplan opnieuw in overweging te nemen, en verdere studies hieromtrent uit te voeren.  Het kan voor ons niet langer dat het verkeersprobleem vooruitgeschoven wordt tot de Vlaamse overheid infrastructuurwerken uitvoert.

15:26 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-06

 WAPENREL IN HEKLAKORPS

Nooit gedacht dat mijn vraag tot aankoop van nieuwe wapens voor ons HEKLA-korps zoveel opschudding zou veroorzaken. Meerdere politieagenten vertelden me dat er al verschillende malen problemen waren geweest met hun wapen, en dat de aankoop van nieuwe wapens wenselijk was.Het leek me dan ook vanzelfsprekend om bij de bespreking van de begroting van 2006 (op 17 november 2005) een bedrag te voorzien voor de aankoop van nieuwe wapens.  De korpschef was deze mening blijkbaar niet toegedaan, en stelde vooreerst dat er geen probleem was, en dat hij wil wachten op richtlijnen van de federale overheid over het aankoopbeleid voor nieuwe wapens.  Een persartikel van een politievakbondslid over de slechte toestand van een aantal wapens in het korps zette echter kwaad bloed bij de korpsleiding. Want owee, ons korps mag nooit negatief in het nieuws komen.  Is het dan niet belangrijker om het probleem aan te pakken? Op de politieraad van 9 maart liet de korpschef zijn forsballen zien en toonde me een lader van een wapen, waarvan hij meedeelde dat de veer kan blokkeren bij verkeerde kogels, of ook door het steeds te hard opspannen. Zijn er dan toch problemen? In ieder geval zal door mijn tussenkomst in de toekomst meer aandacht besteed worden aan het onderhoud van de wapens. En de nieuwe wapens? Daar zullen ze dit jaar niet meer op moeten wachten.  Er is geen geld voorzien!!!

09:09 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |