29-06-06

NIEUW POLITIEGEBOUW VOOR HEKLA

Zopas, donderdagavond 29 juni 2006, werd op de politieraad van de zone Hekla een belangrijke beslissing genomen.  Na een lange en leerrijke  zoektocht heeft het politiecollege een geschikt gebouw gevonden voor de huisvesting van alle politiediensten van onze HEKLA-zone.  Dit was absoluut noodzakelijk gelet op de verspreiding van alle diensten over alle lokale politiekantoren. 

Ik heb als politieraadslid dit dossier goedgekeurd, omdat ik ervan overtuigd ben dat met een beperkte financiële meerkost voor de betrokken gemeenten van de zone, een betere en efficiëntere dienstverlening en politiewerking kan gegarandeerd worden.

Inmiddels meer dan een jaar geleden had ik na een bezoek aan de Hekla-verkeersdienst, gevestigd in de Aartselaarse gemeentelijke gebouwen, de slechte toestand van deze huisvesting aangekaart.  Daarop werd door de politieraad aan het politiecollege de opdracht gegeven om intensief te zoeken naar een nieuw gebouw voor het ganse korps. Ik ben dan ook trots dat de aankoop, mede door mijn vastberadenheid in dit dossier, nu realiteit is.

Het gebouw zal echter pas tegen ongeveer 1 januari 2008 ter beschikking zijn van de zone.  Er dienen immers nog belangrijke infrastructuurwerken te gebeuren.  Het gebouw is gelegen op de Prins Boudewijnlaan in Edegem, en is zeer centraal gelegen.  Door de invulling van het gebouw als politiekantoor op het grondgebied van Edegem, zal het wijkkantoor in het centrum van de gemeente Edegem binnen enige tijd verdwijnen. Ook het rijkswachtgebouw in Kontich zal na grondig overleg gevaloriseerd worden. Door deze 2 ingrepen zullen de extra kosten die aan de betrokken gemeente van de zone worden doorgerekend in mindering kunnen gebracht worden.

22:52 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-06-06

LEVEN OP HET PLATTELAND EVEN ONGEZOND ALS IN DE HAVEN OF INDUSTRIE?

De resultaten van een nieuwe meetcampagne van het Steunpunt Milieu/gezondheid werden bekend gemaakt.

Deze meetcampagen onderzocht de milieuvervuilende stoffen in het bloed en de urine van 1600 jongeren uit het derde secundair onderwijs.  Met verschillende meetcampagnes, die eerder al werd uitgevoerd bij baby's en binnenkort bij senioren zal uitgevoerd worden, wil men in een aantal aandachtsgebieden de relatie tussen milieuverontreiniging en de effecten ervan op de gezondheid van de mens aantonen.

Een aantal bevindingen in dit onderzoek zijn zeer verrassend. Zo leek, of op het platteland leven even ongezond is als wonen in een havengebied.  In een interpellatieverzoek aan minister Peeters liet ik hem alvast weten dat dit onderzoek voor mij duidelijk aantoont, dat een milieuhandhavingsbeleid absoluut noodzakelijk is.  In industriële gebieden wordt meer controle en inspectie gehouden op de functionering van de industriële installaties, in tegenstelling tot het platteland.  Zo stelde ik zelf vast dat een fabriek in mijn omgeving geurhinder veroorzaakt die irriterend is en hoofdpijn veroorzaakt.  Sinds 26 januari '06 diende ik een aantal klachten in.  Zowel de milieuambtenaren van de gemeente Kontich en Lint, alsook de lokale politie gingen ter plaatse.  Niets aan de hand volgens het betrokken bedrijf.  Na een volgend bezoek legde men uit dat bij goed weer wel eens wat geurhinder kan veroorzaakt worden, maar dat dit totaal onschadelijk is?!? Toen de lokale politie en enkele maanden later de milieu-inspectie het bedrijf bezocht gaf men toe dat de rookgaszuivering af en toe haperde???? Bijna een half jaar later, ervaar ik (momenteel) dat er geen geurhinder meer is.

Met dit voorval wil ik aantonen dat de resultaten van zulke onderzoeken bevestigen dat sommige bedrijven het niet zo nauw nemen met de milieuwetgeving, waardoor luchtverontreiniging maar ook andere verontreinigingen ontstaan.  (denk maar aan het bedrijf in Luik dat cadmium loosde in de Maas)  Controle en inspectie is dus absoluut noodzakelijk!!!

Een goed milieubeleid valt of staat met een goed milieuhandhavingsbeleid.  Maar daarop is het nog even wachten.. 

09:40 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-06-06

VAN BREMPT GIJZELT VERKEER IN ZUIDERRAND

Meermaals kaartte ik in het Vlaams Parlement de verkeersdoorstromingsproblematiek van de zuiderrand van Antwerpen aan.  Dit leidde tot een overlegvergadering met de burgemeesters van de zuiderrand van Antwerpen en minister Van Brempt alsook een afgevaardigde van het kabinet Peeters. 

Toen ik minister Van Brempt ondervroeg over het gevoerde overleg antwoordde ze dat ze een studie wil laten uitvoeren om creatief te kunnen omgaan met het sluikverkeer. Ik stelde dat het Vlaams Belang geen studie nodig heeft om te weten dat door het herleiden van de tweevaksbanen naar éénvaksbanen, en de zogenaamde sluizen in Mortsel de oorzaak zijn van alle verkeersellende.  Van Brempt schuilde zich achter het provinciaal structuurplan Antwerpen dat de gewestwegen zoals N1(Antwerpen-Mechelen) en N10(Mortsel-Lier) ondergeschikt maakt voor het autoverkeer.  Deze gewestwegen zijn immers van categorie III wat betekent dat deze wegen openbaar vervoer als hoofdfunctie heeft

Het Vlaams Belang zal nu verder onderzoeken of een herziening van de categorisering van de gewestwegen in het provinciaal structuurplan Antwerpen mogelijk is, zodat de volle baanbreedte kan gebruikt worden. Dat is de enige oplossing, een ander bestaat er niet!

19:50 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |