28-12-06

Eigenaars in Kontichse Broekbosstraat benadeeld door gemeentebestuur

riolering_3

 

Deze week kwamen de “foute” plannen van schepen Jacobs aan het licht.  Het Vlaams Belang meent dat deze onregelmatigheden niet éénmalig zijn in het Kontichs schepencollege. Wij zijn van oordeel dat het Kontichs schepencollege wel meermaals onaanvaardbare praktijken duldt.

 

Zo worden de eigenaars van de Broekbosstraat in Kontich-Kazerne in het kader van de aanleg van een verbindingsriolering en aanleg van voetpad onrechtmatig gedwongen tot grondafstand. In een 2de fase – waarbij de straat verkeerd werd aangelegd – worden een aantal eigenaars immers opnieuw onteigend. De grondafstand wordt echter niet geldelijk vergoed, maar door de gemeente toegekend in de vorm van een compensatie (aanplantingen, aanleg van opritten, e.d.m.)

 

Het Vlaams Belang heeft de grootste bedenkingen bij de behandeling van deze grondafstand.  1. de grond werd onteigend op basis van een schattingsverslag van het kantoor der registratie gedateerd van 1992 en 1994 en dus nog berekend in Belgische franken. Van een recente schatting is geen sprake.

2. er wordt geen rekening gehouden met de waarde van de voortuin, die verder ingenomen wordt tijdens de 2de fase van onteigening door het verkeerd aanleggen van de straat;

3. De grondafstand wordt niet financieel vergoed, maar wordt gecompenseerd door werken en/of levering van materialen door de gemeente Kontich (aanleggen van oprit, aanleg van groenvoorziening,…) en door een aannemer aangeduid door de gemeente Kontich.  Bovendien zal voor het verschil een factuur opgemaakt worden

4. De aansluitingen in de voortuin worden bovendien verrekend met het te compenseren saldo dat de eigenaars verkrijgen voor grondafstand;

 

Het Vlaams Belang meent dat zulke praktijken onaanvaardbaar zijn en vraagt zich af of ze niet in strijd zijn met de wet.

 

Het Vlaams Belang zal dan ook een klacht indienen bij de gouverneur voor deze ontoelaatbare en misleidende praktijken en de gouverneur vragen een onderzoek in te stellen.

 

12:05 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |