07-02-07

NOG STEEDS GEEN GELUIDSSCHERMEN VOOR RANST

-geluidsschermenIn antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde in april 2006 antwoordde minister Peeters dat reeds een aantal voorbereidende onderzoeken voor de bouw van geluidsschermen langs de E313 te Ranst werden uitgevoerd. Zo werd de bestaande toestand reeds opgemeten en werden er grondsonderingen en een bodemonderzoek uitgevoerd. Enkel nog de stabiliteitsstudie van de draagprofielen en de opmaak van de bestekteksten dienden te gebeuren.

 

Het bedrag op het reserve-investeringsprogramma kon worden aangewend voor de aanbesteding van de geluidsschermen einde 2006, indien nog een overschot van budget zou zijn op het gewone investeringsprogramma 73.11. Aangezien het project op het  reserveprogramma 2006 werd opgenomen, betekende dit dat het project, indien niet aanbesteed en vastgelegd in 2006, op het effectieve jaarprogramma 2007 zou worden voorzien.

 

Verder antwoordde de minister dat er naar gestreefd zou worden om eind 2006 aan te besteden, zodat de uitvoering van het project vermoedelijk in de loop van 2007 kan plaatsvinden.

 

Echter in antwoord op de schriftelijke vraag van 13 december jongstleden antwoordde de minister dat de voorbereidende onderzoeken werden afgerond.  Er is echter volgens de minister in de loop van 2006 een evolutie opgetreden omtrent het toekomstig profiel van de E313. Door de plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone in de onmiddellijke omgeving van de E313 wordt nu opnieuw een studie gevoerd naar de mobiliteit en verkeersafwikkeling voor deze omgeving, waardoor de minister van mening is dat het plaatsen van geluidswerende schermen momenteel niet opportuun is.

 

Hoelang moet men in Ranst nog wachten?

06:51 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Vlaams Belang wil meettoestellen op gemeentelijke containerparken

radiation1Minister Peeters wil extra maatregelen om veiligheid ten aanzien van radio-actief materiaal op gemeentelijke containerparken

Naar aanleiding van een incident met radio-actief afval op het gemeentelijk containerpark van Kortessem heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde (vast lid van de commissie leefmilieu) de problematiek van de veiligheid op de containerparken aangekaart.Van den Eynde pleit voor meer toezicht op gevaarlijk afval, alsook op meer vorming aangaande de behandeling en de erkenning van gevaarlijke stoffen. Het incident toont aan dat er met zeer weinig kennis van zaken het radio-actief afval behandeld wordt.  Het incident waarbij de arbeiders van het containerpark mogelijk besmet werden is onaanvaardbaar.  Daaruit kunnen we afleiden dat arbeiders maar ook bezoekers van de gemeentelijke containerparken worden blootgesteld aan een aantal gevaren, zoals radio-actieve besmetting, maar ook asbest, waarvoor een dringende aanpak noodzakelijk is.Minister Peeters kondigde aan dat hij in overleg met de gemeenten alsook met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de containerparken voor de gemeenten beheren zal nagaan welke extra maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid op de containerparken te verbeteren.Het Vlaams Belang pleit alvast voor meetapparatuur om radio-actieve straling te kunnen meten.  Radio-actieve straling is niet altijd herkenbaar waardoor de grootste voorzichtigheid geboden is.

06:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |