24-03-07

ONTRADEND BELEID TEN AANZIEN VAN NACHTWINKELS

Tijdens de gemeenteraad van 19 maart jongstleden werd een heffing voorgesteld op nachtwinkels. Deze heffing op de nachtwinkels in Kontich moet leiden tot een ontradend effect.  Nachtwinkels zijn vooral een stedelijk fenomeen die veelal gepaard gaan met overlast zoals nachtlawaai, aantrekken van snel gemotoriseerd verkeer, in vele gevallen met luide muziek, e.d.m. Daarom  bestaat de vrees dat die negatieve effecten van nachtwinkels ook in onze gemeente zich zullen voordoen. Nachtelijke activiteiten in een dorpscentrum leiden immers meer tot overlast dan dat ze een efficiënte bijdrage zouden kunnen leveren aan een bloeiende middenstand. Een centrum met een meerderheid aan overdag gesloten vestigingen leidt niet tot een floriserende winkelstraat. Bovendien staat de visie over de nachtwinkels haaks op de visie over ruimtelijke ordening in onze gemeente. Nachtwinkels zijn vooral stedelijke fenomenen en alle partijen in Kontich menen dat Kontich landelijk moet blijven.

 

 

08:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-07

Toename woninginbraken teisteren zuiderrand

Alhoewel het aantal woninginbraken in 2006 was afgenomen stellen we vast dat er in de eerste twee maanden van 2007 er opnieuw een gevoelige stijging is.  Dit zijn ook de conclusies die we kunnen trekken bij de voorstelling van het jaarverslag van de HEKLA-politie dat op 15 maart op de politieraad werd voorgesteld. 

Het aantal woninginbraken in 2006 bedroeg 339 inbraken verspreid over de 5 gemeenten. De cijfers van januari en februari maken inmiddels bijna 1/3 uit van het inbraakcijfer van 2006. 

De HEKLA-politie stelt net zoals vorig jaar woninginbraken als absolute topprioriteit.  Daarom werd deze week nog een Antigoon-actie (anti-inbraakactie) georganiseerd om mogelijke dievenbendes op te sporen. 

Het Vlaams Belang vroeg de korpschef of preventie om de burgers te sensibiliseren en alert te maken niet noodzakelijk was.  De korpschef meende dat er reeds vele acties gebeurd zijn, alsook adviesvragen voor beveiliging van de woning.  Al te veel sensibilisering zou een onveiligheidsgevoel veroorzaken.

Is het misschien dan niet onveilig?????

08:37 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |