17-05-07

Milieuplan Vlaams Belang bekoort ondernemersTrends.be | 16 mei 2007

kerncentraleDe milieustandpunten van Vlaams Belang leunen het sterkst aan bij die van de ondernemers. Dat blijkt uit het eerste deel van een Trendsenquête die het verlanglijstje van de ondernemers vergelijkt met de programma's van de politieke partijen.

Trends peilt naar de standpunten van de Vlaamse ondernemers over het toekomstige klimaatbeleid. In de aanloop naar de verkiezingen op 10 juni pakken de politieke partijen uit met hun programma's. Het ene oogt nog groener dan het andere. Maar wat staat er op het groene verlanglijstje van de ondernemers? In een enquête kreeg Trends van ruim duizend managers hun mening over milieutaks, kernenergie, klimaatminister, brownfields en lastenverdeling. De volledige analyse vindt u in Trends van 17 mei 2007.

Wat willen ondernemers?

·         63% wil de kernuitstap opheffen

·         57,5% is geen voorstander van CO2-heffingen

·         77,8% van de Vlamingen vindt dat de publieke sanering van vervuilde bedrijfsterreinen het tekort aan industriegronden kan oplossen.

Welke partijprogramma's leunen hier het dichtst bij aan?

9/10 Vlaams Belang
6/10
Spirit
5/10 CD&V
4/10 Open VLD
4/10 Groen!
3/10 SP.A
2/10 NVA

Kop van Jut

In de maatschappelijke discussie over het broeikaseffect is het bedrijfsleven vaak kop van Jut. Maar in de praktijk kijken onze entrepreneurs naar de lange termijn. Zo realiseerde de industrie al in 2005 de Kyotodoelstelling. En de inspanningen zijn nog niet ten einde. Vlaams minister Kris Peeters, de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en de verschillende beroepsorganisaties van vrije beroepen ondertekenden deze week het charter "Vrij beroep voor Kyoto". In dat charter engageren de vrije beroepen zich om hun steentje bij te dragen in het halen van de Kyoto-doelstellingen.

Grootste Belgische zonnepark

Vandaag raakte ook bekend dat de vastgoedgroep Warehouses De Pauw het grootste zonnepark van België zal bouwen. De vastgoedgroep plant zonnepanelen op zes van zijn nog te bouwen magazijnen, voor een totale oppervlakte van 100.000 vierkante meter. Dat is goed voor een piekvermogen van 10 megawattuur. De kostprijs bedraagt 45 miljoen euro.


16:01 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-05-07

Van Brempt hanteert onvolledige ongevallencijfers

kusttramIn opvolging van een eerdere schriftelijke vraag (nr 100 van 7 maart 2007) omtrent de ongevallengraad veroorzaakt door het openbaar vervoer blijkt dat minister Van Brempt onvolledige cijfers hanteert.

Minister Van Brempt stelt dat gelet op de toename van het openbaar vervoersaanbod de cijfers relatief gunstig zijn.  Nochtans stelt het Vlaams Belang vast dat een toename van 33,65% (de laatste 6 jaar) eerder een spectaculaire toename is, temeer omdat nu blijkt dat minister Van Brempt niet beschikt over de ongevallencijfers veroorzaakt door busexploitanten die rijden in opdracht van de overheid en bijgevolg deze cijfers niet vervat zitten in de 33,65%.

In antwoord hierop stelde ik dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen inzake de verkeersveiligheid in het openbaar vervoer.  Daarom is het belangrijk om de juiste oorzaken van alle soorten ongevallen veroorzaakt door zowel De Lijn als de exploitanten duidelijk te inventariseren. Door middel van correcte cijfergegevens kunnen dan de gepaste maatregelen genomen worden.

Uiteindelijk blijkt dat het hoogste aantal ongevallen in het openbaar vervoer echter veroorzaakt wordt door trams.  Daarom wil het Vlaams Belang dat de overheid, naast het bewust maken van alle weggebruikers over de gevaren van de tram in het verkeer, ook de tramconstructeurs gevraagd wordt om bij constructie vooral de aandacht te vestigen op de remafstand.  

Minister Van Brempt stelt dat het rijgedrag van de chauffeurs van De Lijn nauwgelet wordt opgevolgd.  Ik stel echter vast dat het soms negatieve rijgedrag veelal veroorzaakt wordt door de krappe rittijd die de chauffeurs wordt toegemeten, waardoor zij tijd willen inhalen en hierbij mogelijk een onveilige rijstijl kunnen ontwikkelen.

 

Marleen Van den Eynde

Vlaams Volksvertegenwoordiger

commissielid openbare werken/mobiliteit

09:58 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-05-07

Vlaanderen is niet gediend met het federale heffingenbeleid

pmdDe nieuwe federale taks op wegwerpverpakking heeft voor heel wat ongenoegen gezorgd in de bedrijfswereld.  De verpakkingsproducenten pikken het niet dat weerom hun product zwaar belast wordt, en dat terwijl zij reeds veel inspanningen gedaan hebben om de afvalberg terug te dringen. De Vlaamse regering dient echter ingevolge een Europese richtlijn een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten af te sluiten waardoor bijkomende verplichtingen op verpakkingsafval kunnen opgelegd worden.  In antwoord op mijn vraag aan minister Peeters welke gevolgen de nieuwe federale verpakkingsafvaltaks heeft op het Vlaamse afvalbeleid antwoordde hij dat strikt genomen deze heffing niets te maken heeft met het samenwerkingsakkoord dat hij hiervoor nog met de gewesten dient af te sluiten, maar hij meent wel dat deze bijkomende taksen het nog af te sluiten samenwerkingsakkoord negatief kan beïnvloeden.

Om aan de verplichtingen van Europa tegemoet te komen meent minister Peeters dat door overleg met de sector de beste resultaten behaald kunnen worden. Minister Peeters betreurde dan ook dat de federale regering op geen enkele manier de Vlaamse regering heeft geconsulteerd over deze nieuwe taks.  Het Vlaams Belang meent dat de nieuwe federale taks niet getuigt van een overleg met de sector. Minister Peeters kan niet steeds opnieuw de werkwijze van de federale regering betreuren zonder zelf een krachtdadig Vlaamse beleid aan te tonen.  Vlaanderen is niet gediend met éénzijdige federale taksen die een impact hebben op het Vlaamse beleid.

 

07:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |