27-09-07

ANTWERPS DRINKWATER BEDREIGD

antwerpse waterwerken In februari 2006 vond een zwaar cadmiumincident plaats op de Maas.  De Vlaamse overheid werd echter 2 maanden na de feiten op de hoogte gebracht door de Nederlandse autoriteiten.  De Waalse minister voor leefmilieu was al langer op de hoogte van het cadmiumincident en liet het na de Vlaamse minister voor leefmilieu hiervan op de hoogte te brengen.  Tengevolge van dit incident werd een alarmbelprocedure ingesteld dat bij de minste calamiteiten in gang moet treden, en de betrokken diensten moet informeren.  Dit is immers zeer belangrijk omdat het drinkwater voor de Antwerpse regio afkomstig is van de Maas via het Albertkanaal.   Dat de alarmbelprocedure een zeer belangrijk instrument is,  werd aangetoond door een nieuwe verontreiniging op 31 juli 2007.  Een massale vissterfte toonde aan dat de Maas opnieuw zwaar verontreinigd was.  De Waalse milieupolitie zette het waarschuwingssysteem op 2 augustus 2007 in gang. Het betrokken bedrijf gaf pas enkele dagen later toe dat zij ongewild 76kg insecticiden geloosd in de Maas.  Deze stoffen zijn giftig voor het aquatisch leven.   Alhoewel de informatie-uitwisseling snel tot stand kwam, blijkt ook deze keer de verontreiniging zo ernstig dat zelfs het Albertkanaal en de Kempische kanalen hinder ondervonden en nog steeds vinden van deze toch wel illegale lozing.  Zwemmen, hengelen, en vis consumeren werd onmiddellijk ontraden. Bedrijven die het water uit het Albertkanaal halen voor hun productieproces werden eveneens op de hoogte gebracht van de verontreiniging. In de nacht van 13 op 14 augustus werd de Maas opnieuw verontreinigd met koolwaterstof, en op 3 september werd een illegale lozing vastgesteld met brandstof.   Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat dringende maatregelen noodzakelijk zijn om de verontreiniging van het Maaswater door illegale lozingen of accidenten tegen te gaan.  Het Vlaams Belang bij monde van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vroeg dan ook aan minister Crevits om de Waalse regering aan te manen inzake hun milieubeleid, gelet op de talrijke accidenten op de Maas.  Daarnaast meent het Vlaams Belang dat de Vlaamse regering, en mogelijk ook bedrijven langs het Albertkanaal zich burgerlijke partij moeten stellen na het accident met de pesticiden, vermits zij mogelijk economisch verlies hebben geleden. Het kan niet langer dat Vlaanderen en in het bijzonder de Antwerpenaren angstig moeten toekijken hoe hun drinkwater constant onder bedreiging staat door accidenten op de Maas in Wallonië.  

18:12 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-07

CARPOOLPARKING E19 KONTICH ONBEREIKBAAR VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKER

 carpoolparkingDe carpoolparking aan de E19 in Kontich is een zeer veel gebruikte carpoolparking, die onlangs nog werd uitgebreid tot 332 plaatsen voor personenwagens.  Op deze carpoolparking vertrekt eveneens een snelbus naar Antwerpen, en heeft alzo grote troeven.Vele verenigingen organiseren hun opstapplaats voor een busreis op deze carpoolparking.  Probleem is echter dat deze carpoolparking niet bereikbaar is voor fietsers en voetgangers.   Ik stelde dan ook minister Crevits de vraag of er al concrete plannen waren om deze carpoolparking bereikbaar te maken voor de zachte weggebruiker.  In een eerdere vraag hierover in november 2003 had de toenmalige minister geantwoord dat deze parking tijdelijk werd aangelegd zonder voorzieningen voor fietsers. Die tijdelijkheid ondertussen vier jaar is geworden.   De minister antwoordde dat er geen plannen zijn om de carpoolparking bereikbaar te maken voor fietsers en voetgangers omwille van de complexe ligging.  Hiervoor zouden grote investeringen noodzakelijk zijn, en omwille van de beperkte omvang van de groep gebruikers opteert de minister voor andere prioritaire projecten. 

13:01 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-07

BOMEN LANGSHEEN E19 PER VERGISSING GEKAPT

-geluidsschermenToen ik enige tijd geleden de Craybeckxtunnel uitreed richting Brussel, stelde ik vast dat arbeiders massaal bomen waren aan het kappen langsheen de E19.  Toen ik de toenmalige minister Peeters hierover ondervroeg maakte hij enkel melding van de kaalkap voor het vergroten van wachtbekkens.Dit was maar de halve waarheid.  De arbeiders hadden zich niet enkel beperkt tot de kaalkap in de buurt van de wachtbekkens, maar een hele bomenrij langsheen de E19 ter hoogte van de Wilsonweg en de Wilrijkstraat in Wilrijk en Edegem werden gewoon met de grond gelijk gemaakt. Door het verdwijnen van dat openbaar groen is de lawaaihinder van de E19 sterk toegenomen in de achterliggende wijk.Inmiddels moet minister Crevits wel naar een oplossing zoeken want geluidsmetingen hebben aangetoond dat 69.3dB(A) en 70.7 dB(A) zodanig hoog zijn dat de aanleg van een geluidsscherm noodzakelijk is. Maar wie gaat dat betalen?Het Vlaams Gewest zegt conform haar eigen wetgeving dat zij mee wil financieren als het district Wilrijk een geluidsscherm wil aanleggen.  Maar het district Wilrijk zegt ons dan weer dat zij niet financieel willen opdraaien voor fouten van het Vlaams Gewest.  Zij hebben immers de bomen gekapt en aldus de lawaaihinder verhoogd.  In ieder geval blijven de buurtbewoners van de Wilrijkstraat, Wilsonweg en Edegemsesteenweg in de kou staan.  Ik zal in ieder geval initiatieven nemen zodat overheden hun verantwoordelijkheid niet meer kunnen ontlopen. Ondertussen blijven de buurtbewoners achter met een schamper struikgewas. Magere troost.

13:06 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |