23-11-07

FLITSPALENBELEID : VERDOKEN TRANSFER NAAR WALLONIE

In de commissie Openbare werken, Mobiliteit en Energie werd deze week de flitspaalbeleidsbrief Mobiliteit besproken. Een merkwaardig punt binnen deze beleidsbrief is het plan van Minister Van Brempt om digitale flitspalen langs de Vlaamse autosnelwegen te plaatsen.
Een speciale op te richten werkgroep “flitspalenbeleid” zal hiertoe een voorstel van plaatsingsbeleid moeten uitwerken met de prioritisering van de onbemande camera’s langs de snelwegen.
Naast het vaststellen van snelheidsovertredingen droomt minister Van Brempt ervan om de digitale flitscamera’s ook in te zetten om het rijden op de pechstrook te sanctioneren en het inhaalverbod voor vrachtwagens en de opgelegde afstand tussen vrachtwagens te controleren. De minister lichte ook mondeling toe dat het de bedoeling is om een automatische koppeling te realiseren met de DIV-databank om zo overtreders sneller te identificeren.
Marleen Van den Eynde wees er namens de Vlaams-Belangfractie op dat het gebruik van flitspalen op de eerste plaats tot doel moet hebben om de verkeersveiligheid te bevorderen, en dus niet het maximaliseren van de boetes mag nastreven. Boetes die trouwens in het federale verkeersboetefonds terechtkomen, waarvan de verdeelsleutel als verdoken transfer naar Wallonië kan worden gekwalificeerd. Daarom zouden de plaatsen waar zich flitspalen bevinden moeten worden aangekondigd met een verkeersbord. Op deze wijze zullen chauffeurs hun rijgedrag aanpassen en kunnen flitspalen een instrument worden om de zogenaamde zwarte zones, een stuk veiliger te maken. De minister deelde mee dat zij niet negatief stond tegenover deze visie.

10:31 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

VB WIL GEMEENTE IBA DOEN BETALEN

riolering_3Een Europese kaderrichtlijn water verplicht alle lidstaten ertoe om tegen 2015 het afvalwater 100% te zuiveren. Vlaanderen tracht via zoneringsplannen aan te duiden welke gebieden nog moeten gerioleerd worden en in welke gebieden de bewoners in inidividuele waterzuivering (IBA) moeten voorzien.Door de zoneringsplannen werd het duidelijk dat 131 gezinnen in Kontich niet kunnen aangesloten worden op de gemeentelijke riolering. Voor het Vlaams Belang maakt het schepencollege al een kapitale fout door deze 131 gezinnen niet officieel op de hoogte te brengen van welke verplichtingen boven hun hoofd hangt. Anderzijds meent het Vlaams Belang dat het gelijkheidsbeginsel wordt aangetast, als het gemeentebestuur de IBA's voor de gezinnen niet zelf aankoopt.  Deze gezinnen hebben in het verleden wel een bouwvergunning gekregen en de nodige nutsvoorzieningen werden naar hun woning aangelegd.  Alleen voor afvalwater werd niets voorzien.  Het is volgens ons onaanvaardbaar dat deze gezinnen zo'n 6000€ zullen moeten betalen voor het zuiveren van water, wat een gemeentelijke bevoegdheid is.  Marleen Van den Eynde die het dossier over de waterzuivering ook beheert in het Vlaams Parlement zal er blijven op aandringen opdat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor al zijn burgers

10:23 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |