11-12-07

GEEN BEWEGWIJZERING VOOR INDUSTRIEGEBIEDEN?

industriegebiedNaar aanleiding van een debat over het plaatsen van verkeersborden langsheen snelwegen om de industriegebieden te bewegwijzeren stelde de zogenaamde verkeersdeskundige van de SP.A Flor Koninckx het volgende : “We moeten zeer omzichtig zijn met het plaatsen van te veel informatie langs autosnelwegen. Een snelweg is nu eenmaal gemaakt om snel te rijden, 120 kilometer per uur, en elk aandachtspunt kan voor meer ongevallen zorgen. Ik pleit ervoor om zeer voorzichtig te zijn met het plaatsen van informatie op snelwegen. Er zijn verschillende andere mogelijkheden en kanalen om de transportsector duidelijke informatie te geven.” Inderdaad mijnheer Koninckx. Maar toen Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde in de bespreking van de beleidsbrief mobiliteit 2008 de minister aanraadde om omzichtig om te springen met allerhande campagnes langsheen de gewestwegen, werd haar oproep met gejoel onthaald.  Campagnes voeren langsheen gewestwegen mag dus wel voor de rode rakkers, maar bewegwijzering om zwaar verkeer te sturen, en te leiden langsheen de meest geschikte wegen, i.p.v. langsheen de dorpskernen is blijkbaar volgens hen overbodig.   

09:26 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-07

VLAAMS BELANG KONTICH KRIJGT STEUN MEERDERHEID VOOR HAAR MOBILITEITSVOORSTELLEN

centrum verkeer4Er lijkt eindelijk een oplossing in zicht voor de jarenlange verkeersellende in onze gemeente. Alhoewel dit misschien nog wat voorbarig is, lijken alle Kontichse politieke partijen nu toch achter het voorstel te staan dat het Vlaams Belang bij monde van gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde reeds talrijke jaren in de gemeente voorstelt.

In het verleden bleek dat een duidelijke mobiliteitsvisie en daarmee het zo belangrijke mobiliteitsplan van de gemeente geen goedkeuring kreeg van het Vlaams Gewest. "Onvoldoende beleidsvisie", zo klonk het. Het Vlaams Belang pleit echter al lang voor de aanleg van een door het Vlaams Gewest gesubsidieerde gebufferde verbindingsweg achter de Helenaveldstraat, om de verkeersstroom komende van Mortsel, Hove en Lint, maar ook Kontich-Kazernen op te vangen.  Daarnaast moet een circulatieplan, de verkeerslast in de gemeente verdelen en beheersen.

Vandaag bleek dat bij de uitwerking van het mobiliteitsplan in de commissie verkeer alle partijen zich achter deze beleidsvisie konden scharen.  Is het cordon hiermee dan doorbroken? Doet er niet toe! Het is duidelijk dat met deze instemming, inderdaad misschien wel een historische stap is gezet. Of hij historisch zal blijven, zal blijken op de gemeenteraad van januari 2008, waar alle partijen, het voorstel officieel zullen moeten goedkeuren. Nog even afwachten, en dan maar de werken aanvatten om een degelijk circulatieplan te ontwikkelen. Op naar een leefbaarder Kontich-Waarloos!

23:31 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

TEVREDEN MET GEPLANDE WERKEN, MAAR ONGERUST OVER HET UITBLIJVEN VAN STRUCTURELE MAATREGELEN INZAKE AANPAK SLUIPVERKEER

jacobs+e19 009 Het financieel meerjarenprogramma 2008-2010 van de Vlaamse regering voorziet tussen Antwerpen en Mechelen een aantal belangrijke ingrepen inzake openbare werken.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde volgt een aantal dossiers in de commissie openbare werken, mobiliteit van het Vlaams Parlement op. Zo voorziet men in 2008 de afschaffing van het middenrijvak op de E19 ter hoogte van de splitsing in Kontich. Deze splitsing heeft de laatste jaren verschillende zware ongevallen veroorzaakt. Eveneens op de E19 in Kontich zullen ter hoogte van de wijk Keizershoek en Tanghof geluidswerende voorzieningen worden aangelegd.  Maar ook in Mechelen worden op de E19 verschillende nieuwe ingrepen gepland.  Zo zal in Mechelen een aantal uitwijkplaatsen langsheen de autosnelweg worden aangelegd, nieuwe verhardingen, alsook het herstellen van leuningen aan uitwijkplaatsen voor praatpalen worden aangepakt en de brug O33 zal hersteld worden.  De N1 van Antwerpen naar Mechelen zal in de periode 2008-2010 enkel voorzien worden van structureel onderhoud, maar aan de N1c ter hoogte van het afrittencomplex van de E19 in Rumst, zal een carpoolparking worden aangelegd en het kruispunt aan de Carrefour in Mechelen zal heringericht worden.Alhoewel Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde tevreden is met de geplande werken, stelt zij toch vast dat er binnen de periode 2008-2010 nog geen enkele concrete maatregel voorzien werd om de verkeersproblematiek inzake verkeersdoorstroming in de zuiderrand aan te pakken.  Van den Eynde zal daarom minister Van Brempt of haar vervanger blijven ondervragen over de resultaten van de gevoerde studies naar het sluipverkeer in de zuidoostrand.  Deze studie moet een gevolg krijgen, niet enkel inzake openbaar vervoer, maar ook inzake structurele maatregelen, zoals aanleg van verbindingswegen.   INMIDDELS VERSCHEEN DIT NIEUWS NA MIJN PERSMEDEDELING IN VERSCHILLENDE KRANTEN. NERGENS MIJN NAAM TE BESPEUREN. IS DIT CORRECTE EN EERLIJKE JOURNALISTIEK?????

09:42 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |