21-02-08

POLITIE GEVRAAGD !

politieIn de politiezone HEKLA is sinds enige tijd een personeelstekort ontstaan doordat sommige functies niet ingevuld konden worden.  In hoofdzaak gaat het om een tekort bij de CALOG personeelsleden (administratieven) , maar toch ook bij de operationele personeelsleden lijken niet alle functies ingevuld.   Reeds vorig jaar heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde en politieraadslid voor de zone HEKLA haar bekommernissen hierover meegedeeld.  Het is een feit dat het grotere politiekorps Antwerpen dat met een tekort kampte van meer dan 220 personeelsleden met alle detacheringen en nieuwe rekruten via de federale overheid gaat lopen.  Ondertussen is er ook een ware concurrentiestrijd beginnen lopen omdat grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel het bij de minister van Binnenlandse zaken gedaan heeft gekregen om op eigen kosten personeel aan te werven en op te leiden. Hierdoor wordt de functie van kandidaat politie-inspecteur in de grote steden aantrekkelijker omdat men er sneller aan de opleiding kan beginnen dan wanneer het via het reguliere kanaal kan, dus via de kleinere zones.  Bovendien worden de kandidaat politie-inspecteurs gevraagd om een overeenkomst te tekenen die hen voor minimum 6 tot 8 jaar bindt aan die grote politiezone.  Dit speelt eveneens in het nadeel van onze zone, waardoor we als er geen wijziging wordt doorgevoerd in het federale beleid, onze zone , maar ook andere kleine politiezones zullen blijven kampen met personeelstekorten.  Ook bij de toewijzing van inspecteurs in het kader van het provinciaal interventieteam bleek Antwerpen met het meeste personeel te gaan lopen, waardoor weer de overige politiezones in de kou bleven staan.   Ook de politievakbond NSPV heeft hier in het belang van onze zone in het verleden al terechte opmerkingen over geformuleerd.  Het lijkt er stilaan op dat alle politiezones in de rand rond Antwerpen het slachtoffer zullen worden van het gevoerde personeelsbeleid in de grote zones.  Daarom pleit het Vlaams Belang ervoor om een SWOT-analyse te maken. Een analyse waarin de sterke troeven van onze politiezone wordt aangeduid, wat de zwaktes zijn, welke opportuniteiten er zich stellen loopbaantechnisch, wat wij onze politiemensen, ons personeel kunnen bieden, en wat de bedreigingen zijn voor de invulling van ons kader!Het Vlaams Belang zal eveneens in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de bevoegde minister interpelleren over het gevoerde beleid.

08:37 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-08

KAPELSTRAAT NIET FUNCTIONEEL INGERICHT

Alhoewel de afscheidsnemende schepen Jos Jacobs fier is op zijn heraangelegde Kapelstraat, heeft gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde tijdens de gemeenteraadscommissie verkeer de onvolkomenheden van de Kapelstraat even op een rijtje gezet.

De asverlegging in het midden van de Kapelstraat is met een zodanige grote rechte knik aangelegd, waardoor vele automobilisten, gewoon over de borduur van de asverlegging rijden.  Schepen Blommaerts heeft beloofd dit met de technische dienst na te kijken, en een aantal visuele maatregelen te nemen.

De inrijstroken voor de supermarkt in de Kapelstraat zijn zodanig schuin aangelegd, zodat je maar in één richting goed kan in- en uitrijden. Dit betekent dat vele automobilisten op het voormalige ronde punt gaan draaien om terug te rijden in de richting van de Kauwlei. Hier hechtte de schepen voor openbare werken geen geloof aan, zelf eens proberen zou ik zeggen!

Ter hoogte van het voormalige ronde punt aan de Pronkenbergstraat werden al een aantal wijzigingen doorgevoerd.

En de fietsertjes, die blijven op het voetpad rijden omdat op de straat rijden, gelet op de asverschuiving, de Kapelstraat een gevaarlijk straat is voor fietsers.

Het moet gezegd, de Kapelstraat oogt mooi, maar de functionaliteit laat op een aantal plaatsen te wensen over.

08:12 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-08

INSCHRIJVINGSGELD JACHTEXAMEN WORDT GEHERSTRUCTUREERD

jachtReeds enige tijd dringt het Vlaams Belang aan op een herziening van het jachtdecreet. Een gestructureerd overleg tussen jacht, milieu en recreant is volgens het Vlaams Belang zeer belangrijk.  Vermits dit jachtdecreet nog even op zich laat wachten stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde een aantal vragen aan minister Crevits betreffende de hoge inschrijvingsgelden die moeten worden betaald bij een herkansing van het jachtexamen.  De minister antwoordde dat zij na overleg tussen een aantal diensten die bij de jacht betrokken zijn het duidelijk werd dat het invoeren van gedifferentieerd inschrijvingsgelden gewenst is.  Er is momenteel een ontwerpbesluit dat nog een aantal procedures moet doorlopen. Het ontwerpbesluit voorziet dat wanneer een kandidaat-jager die op 1 van de 3 onderdelen van het praktische jachtexamen niet slaagt, in de toekomst een deelbewijs zal ontvangen voor het deel waar hij wel voor geslaagd is.  Bij herkansing moet hij enkel nog de onderdelen afleggen waarvoor hij de vorige keer niet geslaagd is. Ook het inschrijvingsgeld zal aangepast worden.  Deelnemers die al vrijgesteld zijn van het onderdeel "veilige omgang met het vuurwapen" maar 100 € zullen moeten betalen, deelnemers die enkel het hagelschieten of enkel het kogelschieten opnieuw moeten afleggen zullen maar 40€ moeten betalen. De bedoeling is om nog dit voorjaar deze nieuwe maatregel in te voeren.

Hopelijk komt hiermee een einde aan de zware financiële inschrijvingsgelden die de kandidaat-jager telkens opnieuw moest ophoesten na het niet slagen in één van de onderdelen van het praktische jachtexamen.

 

18:09 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |