04-03-08

FINANCIERING IBA NU TOCH DOOR DE GEMEENTEN

riolering_3Om aan de Europese kaderrichtlijn water en de stedelijke richtlijn afvalwater te voldoen zou Vlaanderen nog grote inspanningen moeten doen om al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen te saneren. Er werd door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) zoneringsplannen opgemaakt per gemeente, waarin werd vastgesteld welke woningen in de toekomst nog kunnen aangesloten worden op het reguliere rioleringsstelsel en welke woningen van een individuele waterzuivering moeten voorzien worden.

Na talrijke debatten hierover in het Vlaams Parlement was het over alle partijgrenzen heen duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de aankoop en onderhoud van een individuele waterzuivering of IBA niet bij de individuele burger mocht gelegd worden.  Hiermee zou aan het gelijkheidsbeginsel getornd worden. 

Uiteindelijk mondde de debatten uit in een resolutie waarin gevraagd wordt aan de Vlaamse regering om de gemeenten verantwoordelijk te stellen voor de aankoop en het onderhoud van de IBA's.  Daartegenover staat dat de gemeentelijke saneringsplicht met 25% zal verminderd worden. De betrokken burgers zullen dus niet moeten instaan voor de aankoop maar zullen wel, net zoals de burgers die wel op de riolering zijn aangesloten dezelfde saneringsbijdrage moeten betalen.

 Het Vlaams Belang is dan ook zeer blij dat de meerderheid op het voorstel van het Vlaams Belang is ingegaan, waardoor de resolutie op de steun van het Vlaams Belang kan rekenen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde zal dan ook aan Schepen Plasmans vragen om de Kontichse burgers opnieuw te informeren van de op til staande wijzigingen in het saneringsbeleid.

 

20:47 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |