22-05-08

ENERGIEBOEKHOUDING VAN DE GEMEENTE KONTICH NIET IN ORDE8

electriciteit_De gemeente Kontich heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Vlaams Gewest inzake milieu.  Eén onderdeel van die overeenkomst bestaat erin dat de gemeente een energieboekhouding bijhoudt van een aantal gebouwen zoals de GASK, het gemeentehuis en politie, de biliotheek en het sportcomplex.  Hiervoor ontvangt de gemeente subsidies.

Nu blijkt echter dat de maandelijkse energieverbruiken in het jaar 2007 niet systematisch werden genoteerd waardoor de mogelijkheid bestaat dat Kontich zijn subsidies zou mislopen.

Toen ik schepen Plasmans hierover ondervroeg antwoordde hij dat bij de vervanging van de vorige duurzaamheidsambtenaar slechts een halftijdse kracht in dienst kwam, die dit takenpakket niet op zich kon nemen. M.a.w. is dit naar mijn mening doelbewust niet opgelegd.

De gemeente probeert alsnog een simulatie op te maken om hopelijk die belangrijke subsidies niet te mislopen. Schepen Plasmans beloofde ook om in de toekomst een betere opvolging te garanderen.

08:31 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-05-08

ONGEVALLENGRAAD BIJ DE LIJN NOG STEEDS IN STIJGENDE LIJN

 
kusttramVan Brempt wil nog niet weten van een veiligheidscampagne  Het aantal ongevallen veroorzaakt door voertuigen van De Lijn kent nog steeds een stijging. In 2007 waren er 8.749 ongevallen met voertuigen van De Lijn, tegenover 8.476 in 2006.  Dit is een stijging van 273 ongevallen of meer dan 3%. Gelet op de nog steeds toenemende stijging van het aantal ongevallen vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan Minister Van Brempt of er inmiddels werk werd gemaakt van een ongevallenanalyse. Uit haar antwoord blijkt dat  “De Lijn” niet veel belangstelling hecht aan een ongevallenanalyse.  De Lijn zal zij eerder bij bepaalde incidenten een herscholing in rijschool geven. Daarnaast blijkt dat Van Brempt nog steeds niet over de juiste cijfers blijkt te beschikken inzake ongevallen veroorzaakt door openbaar vervoer.  De cijfers van ongevallen veroorzaakt door de busexploitanten zijn echter nog steeds niet beschikbaar, na de oproep hiervoor van Marleen Van den Eynde inmiddels een jaar geleden. Van een verkeersveiligheidscampagne wil Van Brempt voorlopig nog niet weten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal dan ook Van Brempt blijven ondervragen over deze belangrijke problematiek.  

09:08 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-05-08

geurhinder aangepakt?

geurhinderReeds enige tijd voert Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde een strijd tegen de geurhinder in Kontich-Kazernen. Bij oostenwind blijkt dat een verfachtige geurhinder over deze deelwijk van Kontich blaast.

Na tussenkomst in de gemeenteraad, en het verschijnen van een aantal persartikels blijkt er plots geen geurhinder meer merkbaar.

Is de boosdoener dan een verwittigd man? In ieder geval blijven we zeer allert om mogelijke hinder te melden en de milieuverontreiniger aan te pakken!

11:08 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waakzaamheid geboden ten aanzien van ISVAG

 rokende schoorsteenNaar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2007 heeft de ISVAG-voorzitter aangekondigd dat hij een milieueffectenrapport (MER) laat voorbereiden dat noodzakelijk is om de huidige milieuvergunning te verlengen. Daarmee is duidelijk dat het ISVAG-bestuur zijn verplichtingen niet is nagekomen.  Na de sluiting van de ISVAG-oven in 1997 omwille van de té hoge dioxine-uitstoot werd afgesproken dat de ISVAG haar deuren in Wilrijk zou sluiten na het aflopen van de milieuvergunning, m.a.w. in 2011. Het ISVAG-bestuur is blijkbaar niet klaar in hun zoektocht naar een nieuwe locatie. Zij stelde wel 3 opties voor, ondermeer het blijven op de huidige locatie, een mogelijke uitbreiding, of verhuizen.  Geen enkele van de 3 opties houdt in dat er een oplossing is tegen 2011. Ten vroegste tegen 2015 zou een oplossing op het terrein merkbaar zijn. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vroeg dan ook aan minister Crevits waarom niet opgetreden wordt tegen de talmende houding van ISVAG, en of ISVAG inderdaad haar milieuvergunning kan verlengen. Het antwoord was ontgoochelend. “Het is in de eerste plaats aan ISVAG om beslissingen te nemen over het verder uitbaten van de huidige installatie, dan wel om uit te kijken naar en te zorgen voor andere alternatieven op dezelfde site of elders.

11:03 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |