11-06-08

SLUIZO-STUDIE LEIDT NIET TOT CONCRETE MAATREGELEN IN REGIO ZUIDOOSTANTWERPEN.

MortselDoor het knippen van de N1 (oude baan Antwerpen-Mechelen-) in Mortsel zijn er in de regio zuidoostantwerpen veel congestieproblemen ontstaan.  Het wegverkeer zocht zich een doorkomen via de omliggende woonwijken langsheen de N1.  Ook de buurgemeenten in de regio in het zuidoosten van Antwerpen hebben te leiden onder het knippen van de N1. Vorig jaar werd dan ook door de burgemeester van de zuidoostrand van Antwerpen aan de alarmbel getrokken.  Minister voor mobiliteit Kathleen Van Brempt startte een studie naar het sluipverkeer in de zuidoostrand van Antwerpen.(SLUIZO).  Het eindrapport is sinds november 2007 afgewerkt. Nochtans blijft de regio met een gevoel achter alsof er niets gebeurt. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ondervroeg Minister Van Brempt opnieuw over het eindrapport en de daarbij mogelijke infrastructurele maatregelen.  Het antwoord was zoals verwacht ontgoochelend.  Minister Van Brempt stelde dat een aantal tramprojecten lopende zijn in het kader van het Masterplan en de doortrekking van de tramlijn van Mortsel naar Kontich wordt nog verder wordt onderzocht.  Daarnaast zijn er nog een aantal fietsprojecten lopende. Minister Crevits plant ondertussen een aantal ingrepen aan de R11 (Militaire baan) naar aanleiding van de uitbreiding van de luchthaven van Deurne.  En toen bleef het stil! Het is duidelijk dat met deze geplande ingrepen de problematiek van het sluipverkeer in de zuidoostrand van Antwerpen niet worden opgelost.  Ondertussen heeft minister Van Brempt het provinciebestuur belast met verdere opvolging van de studie en zal het provinciebestuur een actieve en coördinerende rol spelen in de ontwikkeling van subsidiedossiers. Alhoewel het provinciebestuur een coördinerende rol kan spelen, vreest het Vlaams Belang dat door deze doorschuifoperatie ook de aanpak van de problemen vooruit worden geschoven. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat deze studie tot geen enkele concrete maatregel heeft geleid.  Van Brempt blijft het openbaar vervoer verder stimuleren alsof de regio daar nu op zat te wachten.  Het Vlaams Belang regio Boom/Kontich zal in ieder geval de komende maanden alle inwoners van haar regio op de hoogte brengen van het beleid van de Vlaamse regering dat uiteindelijk studies opstart om zogenaamd het gevoel te geven dat er een oplossing wordt uitgewerkt voor de problematiek, maar uiteindelijk concreet niets onderneemt dat daadwerkelijk een oplossing kan betekenen.  

08:44 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-06-08

Vlaams Belang regio Boom/Kontich verzet zich tegen verdere vertramming

kusttram  In het Vlaams Parlement werd de stand van zaken  van het PEGASUS-plan van De Lijn voorgesteld.  Dit plan beoogt het creëren van beter openbaar vervoer creëren in en rond Antwerpen en de bereikbaarheid verhogen. Directeur Lieten stelde dat het de bedoeling is van De Lijn om het openbaar vervoersnetwerk in het stedelijk en randstedelijk gebied van Antwerpen te ”vertrammen”. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde deelde alvast aan De Lijn mee dat haar regio niet zit te wachten op een verdere vertramming.  Het Vlaams Belang regio Zuid-Antwerpen is absoluut gekant tegen een verdere vertramming van haar regio.  Het Vlaams Belang meent dat de doortrekking van tramlijnen in de rand van Antwerpen nu al te veel wegcapaciteit inneemt.  Zo zal de doortrekking van de tramlijn van Mortsel via Edegem naar Kontich de doorstroming van het verkeer via de Boniverlei wegnemen, waardoor nieuwe infrastructuur noodzakelijk is.  Het Vlaams Belang meent dan ook dat De Lijn mee moet opdraaien voor de kosten van de aanleg van een verbindingsweg tussen de N171 en de N1, ter hoogte van de Boniverle in Edegem. De uitbreiding van het door De Lijn voorzien tramtracé bedraagt ongeveer 84 km. Maar deze bijkomende kilometers en 563 miljoen euro investeringen houden geen bijkomende kilometers openbaar vervoer in.  Daarom pleit het Vlaams Belang regio Zuid-Antwerpen voor een optimalisering van het openbaar vervoer in haar regio, en dringt ze er bij De Lijn op aan om de vertrammingsprojecten stop te zetten. Vertramming leidt naast beperking van de wegcapaciteit eveneens tot een verstedelijking met zijn bijhorende problemen, en daar kan  het Vlaams Belang absoluut niet mee akkoord gaan.  Het Vlaams Belang regio Zuid-Antwerpen is eveneens gekant tegen de vrije busbanen in deze nog vrij landelijke gemeenten.  De vrije busbanen halveren weerom de wegcapaciteit, terwijl de frequentie van het openbaar vervoer in de regio Zuid-Antwerpen totaal niet vraagt om een aparte vrije busbaan.  Het is duidelijk dat “De Lijn” met de steun van minister Van Brempt de auto wil bannen van de wegen.   Voor het Vlaams Belang zal het huidige beleid weldra leiden tot een verkeerschaos in heel het arrondissement Antwerpen, en daarom zal het Vlaams Belang de komende maanden een aantal acties opzetten om zich te verzetten tegen het huidige mobiliteitsbeleid van Van Brempt. 

13:16 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |