16-10-08

MEER ZEBRAPADEN IN HET KADER VAN EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING

zebrapadlokale overheden moeten meer inspanningen doen om schoolomgevingen veiliger te maken.

Enkele jaren geleden werd in Vlaanderen massaal zone 30 ingevoerd in schoolomgevingen.  Autobestuurders worden door snelheidsvertragende maatregelen alerter gemaakt wat meteen de veiligheid verhoogt.

 

Het wegreglement voorziet echter dat in zone 30 geen zebrapaden hoeven ingericht te worden.  Nochtans zijn in de ogen van kinderen, zebrapaden een duidelijke oversteekplaats.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vroeg minister Van Brempt of ze een evaluatie had uitgevoerd of de verkeersveiligheid in die zone 30 al dan niet met zebrapad had geleid tot een groter verkeersveiligheid. Van Brempt antwoordde ontkennend. 

 

Ook de verschillende overheden dragen een verpletterende verantwoordelijkheid inzake verkeersveiligheid.  Uit een rapport over de afgesloten overeenkomsten tot het herinrichten van schoolomgevingen, blijkt dat er sinds 2006, bijna 1/3 minder investeringen zijn.  Terwijl er in 2005 nog 31 lokale besturen een overeenkomst afsloten, blijkt dat er in 2007 slechts 12 gemeenten de schoolomgeving veiliger hebben ingericht.

 

Het Vlaams Belang zal alle lokale overheden blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden.  Daarnaast zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde initiatieven nemen om meer zebrapaden te plaatsen, in de onmiddellijke schoolomgeving.

 

 

 

20:02 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-08

TRUCKERS BLIJVEN IN DE KOU STAAN INZAKE KWALITATIEVE PARKINGS

vrachtwagensTerwijl minister Van Brempt de truckers op water en fruit zet, en haar gratis-campagne de ongezonde levensstijl van de truckers in de aandacht brengt, blijkt dat deze regering niet in staat is om de capaciteitsproblemen op onze snelwegparkings aan te pakken, wat eveneens onontbeerlijk is voor het welzijn van vele truckers in Vlaanderen.

 

Het aantal kwalitatieve parkings in Vlaanderen gaat er op achteruit.  Slechts 13 parkings behaalden het kwaliteitsmerk, terwijl dit in 2006 nog zeventien waren.  De netheid en de veiligheid vormen de twee grootste hoofdproblemen.  Dit antwoordde minister Crevits op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde.  Volgens Van den Eynde is er dringend nood aan bijkomende capaciteit.  In file-uren staan vele vrachtwagens op de aanloopstrook van de op-en afritten van de parking, wat tot zeer gevaarlijke toestanden leidt.

 

Minister Crevits stelde dat de huidige concessiehouders niet wakker liggen en niet willen investeren in extra capaciteit, laat staan in degelijk infrastructuur, zoals sanitair en restaurant, vermits vele concessie-overeenkomsten bijna aflopen.

 

Slechts voor Wetteren en Minderhout is op korte termijn een capaciteitsuitbreiding mogelijk zonder uitbreiding van de parking zelf. Daarnaast moet het volgens Crevits mogelijk zijn om twee extra grensparkings te realiseren : één in Postel langs de E34 en één in Rekkem langs de E17. De parking in Rekkem blijkt eerder een communautair dossier te zijn. Sinds 2005 werd een brief gestuurd naar Minister Reynders om de gebouwen over te dragen naar het Vlaams Gewest, zodat een nieuwe parking kan ontwikkeld worden. Tot op heden bleef deze brief onbeantwoord.

 

Het Vlaams Belang stelt vast dat een oplossing voor de problematiek van de truckers nog niet voorhanden is, en dat een actie waarin gratis fruit en water wordt uitgedeeld eerder lijkt op een vervroegde verkiezingsstunt, in plaats van de problematiek daadwerkelijk aan te pakken.

 

 

13:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |