17-01-09

CREMATORIA IN WILRIJK STOOT TE VEEL DIOXINEN UIT

Op de valreep van het jaar 2008 geeft de onderdirecteur van de intercommunale voor Crematoriumbeheer in Wilrijk toe dat één van de ovenlijnen in januari en juni 2008 de norm inzake dioxinen heeft overschreden.

Toen Marleen Van den Eynde minister Crevits hierover ondervroeg bleek dat de minister en de milieuinspectie enkel op de hoogte werden gesteld van het probleem in september, terwijl de overschrijding in juni gebeurde. Van de overschrijding van de dioxinenorm in januari 2008 werd nooit melding gemaakt.

Marleen Van den Eynde vroeg om een nieuw meetpunt te installeren in Wilrijk. Er zijn immers veel bezwarende activiteiten in de omgeving, denk maar aan de ISVAG-oven, maar ook de aanwezigheid van de A12 veroorzaakt een weinig kwalitatieve lucht.

De minister wenste echter niet in te gaan op de vraag naar een nieuw meetpunt, maar zal wel verder onderzoek voeren naar de oorzaak en de omvang van de verontreiniging.

 

09:32 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-01-09

WORDT KEIZERSHOEK GERED?

keizershoek1Op donderdag 8 januari l.l. werd in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling gehouden over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).  Dit betekent dat de inwoners van het grootstedelijk gebied Antwerpen voor een 2de maal in 1 jaar tijd worden geconfronteerd met een openbaar onderzoek inzake Ruimtelijk Ordening. De herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen komt er omdat enerzijds een 5-jaarlijkse herziening is ingebouwd, maar ook omdat bijsturingen noodzakelijk zijn om aan de vooropgestelde doelstellingen inzake wonen, werken, en bos en natuur te voldoen.

 

Uit de herziening van het RSV blijkt dat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de E19 in Rumst in overweging werd genomen, maar niet werd weerhouden om verschillende redenen.  Zo meent het kabinet Ruimtelijke ordening dat een ontwikkeling van de terreinen aan de E19 concurrentieverstorend kan werken voor uitbreiding van Satenrozen(Keizershoek Kontich), dat gepland werd in het kader van de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.  Het Vlaams Belang is van mening dat deze ontwikkeling van het nieuw bedrijventerrein in Rumst geen knelpunt is, maar eerder een oplossing.  Het Vlaams Belang is helemaal geen voorstander van de ontwikkeling van Satenrozen(Keizershoek) in de gemeente Kontich/Rumst, en meent dat de E19 perfect een alternatief kan zijn.  Uit dit plan blijkt duidelijk dat men vanuit het planningsniveau er van uit gaat dat het  bedrijventerrein aan Satenrozen/Keizershoek zàl ontwikkeld worden.  Dit is een kaakslag voor de vele inwoners van Kontich en Rumst die tegen de ontwikkeling van het bedrijventerrein Satenrozen/Keizershoek een bezwaarschrift hebben ingediend. 

 

Daarnaast stelt men dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de E19/Rumst de reconversie in de Rupelstreek ernstig kan hypothekeren.  Het Vlaams Belang deelt deze mening niet.  Wij vinden het onaanvaardbaar dat in tijden waarin men roept en schreeuwt naar alternatieve modi, men de Rupel (bevaarbare waterloop) niet gebruikt als motor voor de economie.  Vele verlaten bedrijventerreinen in de gemeente Rumst, gelegen naast de Rupel, wachten op een economische ontwikkeling.

 

Het Vlaams Belang regio Antwerpen-zuid waarvan de Rupelstreek deel uitmaakt zal binnenkort het strategisch plan voor de Rupelstreek en voor de ganse zuiderrand van Antwerpen kenbaar maken.  Wij willen van de Rupelstreek die eens zo’n rijke economische regio was opnieuw een bloeiend gebied maken.

 

 

17:22 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-01-09

DE VOLHOUDER WINT : GELUIDSSCHERMEN VOOR RANST?

Vandaag las ik volgend artikel in de krant :

Schermen langs E313 blijven prioriteit

RANST - Na de ludieke betoging die de bewoners van de OudeVaartstraat hielden om de politiek nog maar eens de geluidsoverlast van de E313 en E34 onder de neus te wrijven, liet de woordvoerster van minister Hilde Crevits (CD&V) weten dat de oplossing van dit probleem voor de minister van de hoogste prioriteit blijft. 'De minister heeft zopas nog 20miljoen euro extra uitgetrokken om geluidsschermen te plaatsen langs de Vlaamse snelwegen', benadrukt ze. 'De schermen voor Ranst worden in 2009 aanbesteed, niets zal deze plannen nog in de weg staan. Ook niet de mogelijke omvorming van het gebied DeKeer tot kmo-zone. Onze technische diensten willen nu een systeem van demonteerbare schermen voorschrijven.' (lvl)

De volhouder wint ! Nu maar hopen dat dit geen loze beloften zijn. Ik zal met argusogen dit dossier blijven opvolgen!

20:17 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |