31-03-09

VLAAMS BELANG EIST SANTIES TEGEN HET WAALS GEWEST

EUROPESE VLAGOp de Europese Ministerraad voor Leefmilieu van 2 maart jongstleden werd de federale overheid vertegenwoordigd door Waals Minister voor landbouw Benoit Lutgen. Op die bewuste Europese ministerraad weigerde Lutgen het in het overlegcomité afgesproken stemgedrag in te nemen en volgde hij het stemgedrag inzake het dossier van de NGO’s van het Waals Gewest.

Een dergelijk dissident stemgedrag is niet tolereerbaar. Wanneer een gewestminister België op de Europese ministerraad vertegenwoordigd is hij gehouden aan de afspraken en het stemgedrag die na overleg tussen de Gewesten en Gemeenschappen en de federale overheid werden bepaald. Nochtans is dit incident niet het eerste waarbij een Waals Minister zijn eigen zin doet bij stemmingen op Europese Ministerraden.

In haar antwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde liet minister Hilde Crevits weten dat ze ter zake een brief heeft geschreven aan de federale Minister voor Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht om haar ongenoegen kenbaar te maken.

Vlaams Belang kan in deze geen genoegen nemen met het antwoord van de Vlaamse minister voor Leefmilieu. Te meer omdat het niet de eerste keer is dat de vertegenwoordiger van de Waalse Gewestregering zich manifest keert tegen het afgesproken stemgedrag. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op sancties tegen de Waalse Gewestregering vanwege dit dissident gedrag. Indien de vertegenwoordigers van de Waalse regering zich niet kunnen houden aan afgesproken stemgedrag naar aanleiding van Europese Ministerraden, is het voor het Vlaams Belang duidelijk dat de Waalse regering de federale overheid niet langer kan vertegenwoordigen op dergelijke ministerraden.

 

 

 

16:44 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-03-09

GEEN VOORRANG VAN RECHTS?

voorrang van rechtsVandaag bloklettert GVA "geen voorrang van rechts meer". De titel van het artikel klopt niet helemaal.  Het is de bedoeling van de indieners om meer veiligheid te creëeren op wegen waar 70km/u wordt gereden. Met dit voorstel wil men de voorrangsregel op wegen waar 70km/u wordt gereden afschaffen.

Het Vlaams Belang heeft deze resolutie (dwz. dat de minister dit nog in wetgeving moet omzetten) goedgekeurd. Dus "geen voorrang van rechts" is vandaag nog niet  van toepassing. Tijdens de vergadering stelde Marleen Van den Eynde dat wijzigingen aan de wegcode of weginrichting steeds moet opgenomen worden in een vademecum voor de inrichting van de wegen. Op die manier is het duidelijk voor de gemeentebesturen welke de gebruikelijke maatregelen zijn voor de inrichting van een weg.


Zo diende Van den Eynde laatst nog een voorstel in om vooral schoolomgevingen veiliger in te richten. Hiervoor zou in het Vademecum voor de inrichting van de weg moeten opgenomen worden dat in schoolomgevingen, zebrapaden noodzakelijk zijn. Doch de meerderheid wenste dit voorstel niet goed te keuren. Is de veiligheid aan schoolomgevingen voor de meerderheidspartijen dan geen prioriteit? Of is het weer zo één van die voorstellen van het Vlaams Belang die nog moeten gekopieerd worden door de meerderheid omdat voorstellen van het Vlaams Belang nu eenmaal niet kunnen goedgekeurd worden?

07:39 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-03-09

LIJNBUSSEN ONVEILIG

harmonicabusVandaag 11 maart 2009 staat in GVA een grote krantekop "LIJNBUSSEN ONVEILIG". Deze situatie kaart ik sinds 2008 aan in de commissie openbare werken van het Vlaams Parlement.  Op de commissievergadering van 17 februari plaatste ik de problematiek van de onveilige bussen opnieuw aan de agenda. De scheuren aan het harmonicagedeelte zijn een groot gevaar voor de kinderen die dagelijks met deze school naar bus worden vervoert. U leest hierover meer verder op mijn weblog.

 Ook de politie van Brasschaat heeft begrepen dat deze toestand niet langer houdbaar is.  Zij stuurden zo'n 2 lijnbussen naar de autokeuring voor controle. De bussen kregen beiden een rode kaart. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje, want diezelfde bus kreeg bij een autokeuring in februari nog een groene kaart.

Ik ben enorm verheugd dat de journalist van de GVA meer dan een jaar en na tarlrijke vragen hierover in het Vlaams parlement de problematiek van de onveilige bussen in hun krant aan de kaak stelt. Maar als je kijkt naar de foto's en de tekst, dan herken je meteen mijn foto's en stukken uit mijn tekst.Hierover werd tevens een persmededeling verspreidt. Zeg dus niet dat ze "het" niet geweten hebben.

 

harmonicabus voetGetuigt van weinig journalistieke eerlijkheid om de persoon die de problematiek aankaart niet te vermelden in het artikel. Mag een Vlaams Belanger geen wantoestanden aankaarten? Ook niet als ze zeer ernstig zijn?!

 

 

07:05 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

05-03-09

HERZIENING VERBRANDINGSCAPACITEIT NOODZAKELIJK - weldra selectieve ophaling en verwerking luierafval

rokende schoorsteenHet Vlaamse afvalbeleid zorgt momenteel in Vlaanderen voor heel wat verhitte discussies.  De milieuvergunningsaanvraag voor 3 verschillende ovens, in Wilrijk, Houthalen en Kampenhout zorgen voor heel wat onrust in de verschillende provincies, en niet in het minst bij de buurtbewoners. 

 

Op 5 maart 2009 ondervroeg ik minister Crevits over het gevoerde Vlaamse afvalbeleid. Ik hekelde het feit dat de minister en OVAM gunstig staan tegenover bijkomende verbrandingsovens. Er zijn verschillende elementen die aantonen dat bijkomende verbrandingscapaciteit zoals voorzien in het Huishoudelijk afvalstoffenplan niet noodzakelijk is.  Zo is de economische crisis ook heel goed voelbaar in de afvalsector, maar ook de selectieve inzameling van afvalstromen leidt er toe dat er minder afval moet verbrandt worden.  De minister nuanceerde haar uitspraken met te stellen dat de bijkomende capaciteit niet noodzakelijk door verbranding moet ingevuld worden.

 

luiersHet pilootproject inzake selectieve inzameling van luierafval (een initieel voorstel van mezelf) lijkt nu toch opvolging te krijgen.  Ondanks het feit dat de Knowaste-technologie in Nederland een succesverhaal was, ging dit bedrijf over kop, zodat selectieve inzameling van afval en verwerking van luierafval ook in Vlaanderen op de helling kwam te staan.  Nu blijkt dat er in Vlaanderen 2 bedrijven geïnteresseerd zouden zijn in de verwerking van luierafval volgens de Knowaste-technologie. Mogelijk zal binnen korte tijd ook in Vlaanderen luierafval gerecycleerd worden tot water en papier.  Dit betekent meteen dat de restafvalberg ongeveer met 8% kan verminderd worden.

 

De minister wenste echter nog niet in te gaan op een herziening van het Huishoudelijk Afvalstoffenplan om de verbrandingscapaciteit terug te schroeven.  Door de verminderde afvalproductie zal de minister wel de stortafwijkingen terugschroeven, ten voordele van de verbranding ervan.  Het kan toch niet de bedoeling kan zijn om buitenlands afval te verbranden in Vlaamse afvalverbrandingsovens. Een overaanbod aan verbrandingscapaciteit zou de bestuurders er kunnen toe aanzetten om afval van over de landsgrenzen aan te trekken zodat de rendabiliteit van de afvalverbrandingsovens niet in het gevaar zou komen. zulke toestanden moeten vermeden worden.

 

 

23:31 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-09

GOED NIEUWS SHOW VAN HEKLA : geen politie meer nodig???

jointjeSinds de opstart van de politiezone HEKLA zetel ik voor de gemeente Kontich in de politieraad.  In deze raad worden aankopen en personeelszaken geregeld. Ik meen echter dat ik als politieraadslid ook de taak heb om problemen in de regio te signaleren en aan te kaarten. Dit wordt blijkbaar niet in dank afgenomen.

Zo stelde ik de laatste politieraad dat ik me ongerust maakte over het toenemend druggebruik en het wapenbezit op scholen.  De korpschef en ook zijn politiecollege stelde dat er in onze regio (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) geen problemen zijn. Regelmatig is er overleg met de schooldirecteuren. Deze stelde dat er geen drugsproblemen zijn op hun scholen.

Is mijn ongerustheid dan onterecht? Neen, we weten allemaal hoe jongeren worden aangezet tot druggebruik. Vele jongeren weten dat er gedeald wordt op hun school, maar het drugbeleid, lees gedoogbeleid, heeft ertoe geleid dat vele jongeren druggebruik als een aanvaardbaar maatschappelijk gegeven beschouwen.  Bovendien zijn vele schooldirecteurs niet geneigd om aangifte te doen bij drugsproblemen. Men kijkt druggebruik liever door de vingers, dan dat de school hiervan nadeel zou kunnen ondervinden.

Jammer,alleen doodjammer, dat ook de korpsleiding en het politiecollege deze zelfde visie volgt. Hoe kunnen we jongeren helpen als alles wordt doodgezwegen. Ook het wapenbezit komt volgens onze korpschef alleen in Brussel voor. In onze regio zijn er geen problemen.

Ik huiver van deze "goed-nieuws-show" van de HEKLA, waarmee ik zeker niet wil gezegd hebben dat onze politiemensen geen goed werk leveren. Misschien kunnen we ons de vraag stellen of we binnenkort in deze zone nog wel politieagenten nodig hebben, als hier toch geen problemen zijn.

12:57 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |