26-06-09

VLAAMS BELANG VRAAGT DRINGEND BELEID TEN AANZIEN VAN HANGJONGEREN

De vakantie staat voor de deur, en het is mooi weer! Wat wil een mens nog meer! Gevolg hiervan is dat jongeren makkelijker op straat afspreken en soms in grote groepen afspreken op bepaalde locaties in de gemeente. Tot hiertoe geen probleem. Het loopt echter uit de hand wanneer een aantal jongeren tegen elkaar beginnen stoer te doen, en vandalismestreken uitvoeren om elkaar te imponeren.

 

Op de politieraad van donderdag 25 juni l.l. kwam deze problematiek van hangjongeren ter sprake naar aanleiding van een reeks incidenten in de gemeente Aartselaar.  Een groep van meer dan 20 jongeren tussen 13 en 15 jaar verstoren het openbaar leven in Aartselaar en brengen heel wat schade aan op openbaar domein, zoals de kerk, maar ook het kerkhof;

 

Marleen Van den Eynde, politieraadslid voor de zone HEKLA vroeg de korpschef op welke manier men optreedt tegen zulke jongeren en of deze jongeren zullen gestraft worden, of het louter bij preventief blijft.  De korpschef bevestigde dat het probleem in Aartselaar, nog maar zeer recent is, waardoor er momenteel enkel preventief wordt opgetreden. Enkele ouders werden op het lokaal politiekantoor ontvangen om te spreken over het wangedrag van hun jongeren.  Slechts wanneer de situatie uit de hand blijft lopen zal in Aartselaar sanctionerend opgetreden worden.

 

Luc Blommaerts, burgemeester van Kontich, en tevens voorzitter van de politieraad, gaf toe dat in Kontich, 2 jongeren werden ingezet voor het afhandelen van gemeentelijke taken, als werkstraf na vandalisme. Het Gemeentelijk reglement Administratieve Sancties laat toe om op te treden tegen zulke jongeren. Igean is als verantwoordelijke aangeduid om sanctionerend op te treden, wat in overleg met de vzw de Elegast gebeurd.

 

Het Vlaams Belang vraagt de gemeentebesturen om een beleid uit te werken rond “hangjongeren”. In de gemeente Willebroek werd een folder uitgegeven, en een campagne opgezet rond hangjongeren. Deze jongeren hebben het niet altijd slecht voor met het openbaar domein. Zij mogen met elkaar afspreken op pleintjes, speeltuinen en gemeentelijke parken, maar het is echter ontoelaatbaar wanneer zij schade aanbrengen aan het openbaar domein, of voorbijgangers of  buurtbewoners vertoren met hun gedrag. Je kan echter maar aan een sanctionerend beleid beginnen als het preventief luik voldoende is uitgelegd. De gemeentelijk jeugddiensten hebben dan ook een belangrijke taak om deze jongeren duidelijk te maken wat kan en niet kan, wanneer zij zich op het openbaar domein begeven.

08:09 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-06-09

GELUIDSSCHERMEN VOOR KEIZERSHOEK EN TANGHOF?

GeluidsschermOok in Kontich worden vele inwoners geteisterd door geluidsoverlast van wegverkeer van de E19. Sinds 1993 voert het Vlaams Gewest metingen uit ter hoogte van de Keizershoek en Tanghof.  Op basis van die gegevens werd geoordeeld dat een geluidsscherm wenselijk is.  Normaal gezien zou eind 2009 de eerste aanbestedingen gebeuren voor het plaatsen van een geluidsscherm. Maar niets wees erop dat het Kontichs gemeentebestuur die uiteindelijk een groot deel van de kosten van het geluidsscherm zal moeten dragen, ook daadwerkelijk mee zal financieren.

Op de gemeenteraad van 15 juni bevestigde schepen Plasmans dat er momenteel een gesprek gepland is met AWV die verantwoordelijk is voor de concrete uitvoering.  Schepen Plasmans meent echter dat het aandeel van de kostprijs dat de gemeente moet financieren veel te hoog is.  Ik wees hem op het feit dat de meetgegevens vrij verouderd zijn, en dat er nieuwe metingen moeten afgedwongen worden.

Ik volg reeds geruime tijd het dossier van geluidsoverlast in het Vlaams Parlement. Het is inderdaad zo dat de kostprijs voor aanleg van geluidsschermen voor gemeenten veel te hoog is, waardoor veel gemeenten niet overgaan tot het plaatsen van geluidsschermen, en alzo de omwonenden de dupe worden. 

Ik zal nogmaals in het Vlaams Parlement een initiatief nemen om de kosten voor de aanleg van geluidsschemen langsheen gewestwegen niet langer af te wentelen op gemeenten.  Het Vlaams Gewest moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen wegennet.

 

 

11:30 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-06-09

BEDANKT KIEZERS

Zondagavond raakte de uitslag van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement bekend.  Eerlijk gezegd, het was wel even schrikken. Toch moeten we eerlijk blijven, dat we een verlies wel hadden ingecalculeerd. Als je in 2004 zulke monsterscore behaalt, dan is dalen ongetwijfeld het gevolg. Temeer als je weet dat er 10 politieke partijen zich aan de burger voorstelden, met elk zijn specifiek programma. Bovendien zijn de rechtse partijen versplinterd, wat de keuze voor de kiezer uitgebreider maakt.

Vandaag schrijft een krant dat vele burgers stellen dat een stem voor het Vlaams Belang een verloren stem is. Dit is totaal onjuist! Het is niet omdat je niet deelneemt aan de regering dat uw stem een verloren stem is. Het Vlaams Belang heeft meermaals voorstellen gedaan die door de meerderheidspartijen zijn overgenomen. Het Vlaams Belang is meermaals een drukkingsgroep geweest om de beleidspartijen in de juiste richting te sturen. Indien het Vlaams Belang deze rol niet meer kan spelen, dan zal de toekomst in Vlaanderen ons nog barre tijden brengen. Is regeringsdeelname een garantie dat je een goed programma hebt? Ook als je het na een aantal jaren al voor bekeken houdt? Of is de humor en populariteit na een tv-programma de doorslag om op een bepaalde partij te stemmen? Jammer, want ik ben niet bepaald een humorist, maar wel een keiharde werker. Is dat dan niet belangrijk?

Eén ding is duidelijk : Vlamingen stemmen rechts! En willen een rechts beleid! Net daarom is het zo belangrijk om die rechtse krachten te bundelen. Maar Vlaamsnationalisten hebben blijkbaar nog steeds niet geleerd om samen te werken.  Het ego van sommige politici is blijkbaar zo groot, dat een samenwerking op "rechts" blijkbaar een onrealistische doel lijkt.  En de media? Die speelt inderdaad een vuile rol. Weet u wat ik de voorbije 10 jaar heb uitgestoken in het Vlaams Parlement? Ik kan het me voorstellen, nauwelijks. Alleen als we vuilgebekt zijn, dan hoort men ons. Alleen als onze uitspraken zeer scherp zijn, wordt alles uitvergroot, alsof alleen vuilgebekte uitspraken ons programma zijn.

Ik ben bang voor de toekomst ! De laatste dagen staan de kranten vol met criminele feiten op onze bejaarden. Ze worden zonder meer in elkaar geklopt voor geld of een bankkaart. In Borgerhout wil men bordjes plaatsen tegen het spugen op straat. Is dit de maatschappij waarin wij willen leven? En wat doen de andere partijen ? Niets! Moskeëen waar haat wordt gepredikt, rijzen als paddestoelen uit de grond. De moslimcultuur wordt langzaam maar zeker aan ons opgedrongen.
Vele Antwerpse straten lijken wel Marrakech! Is dit het land waarin wij als Vlamingen  willen leven? Ik kan me moeilijk voorstellen dat U beste Vlaming, U beste kiezer, uw gemeente, uw stad op die manier wil zien veranderen. Maar velen, zitten nog veilig in de rand van die stad Antwerpen, en zien de problemen niet afkomen.  Enkel daar waar de moslims de overhand krijgen, daar blijft het Vlaams Belang de grootste partij.  Daar zijn de mensen blij dat het Vlaams Belang er is, en het voor hen opneemt. En daarom, daarom is het Vlaams Belang absoluut noodzakelijk! Maar niét alleen daarom. Het Vlaams Belang is een partij met een zeer breed programma, waar ongetwijfeld vele andere rechtse kiezers zich in kunnen vinden. Maar die andere programmapunten van het Vlaams Belang worden nauwelijks bekeken.

In ieder geval beste kiezer, als je een voorkeurstem hebt uitgebracht achter mijn naam, als je mijn naam in die 3de kolom kon vinden, dan wil ik je uit de grond van mijn hart bedanken voor het vertrouwen dat je in mij stelde. Door de verkiezing van een aantal kandidaten die in Kamer en Senaat zullen blijven zetelen, zal ik toch nog in het Vlaams Parlement zetelen.

Ik wil mij de volgende 5 jaar opnieuw inzetten voor U. Laat U me dan ook regelmatig Uw mening horen? Niet 1 keer om de 5 jaar in het stemhokje? Ik ben klaar om de komende 5 jaar op een constructieve manier oppositie te voeren, zoals ik ook de voorbije 10 jaar heb gedaan. 3627 keer bedankt!

07:47 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-09

VERKIEZINGSDAG

04verkiezingen[1]Vandaag is het die zo belangrijke verkiezingsdag waar we reeds lang naar uitkeken, en waar we de laatste dagen zo naar aftelden.

Vandaag heeft u beste mensen de kans om diegenen af te straffen die volgens u de voorbije 5 jaar er niets van gebakken hebben.

Vandaag heeft u de kans om te zorgen voor verandering. En voor die verandering wil het Vlaams Belang zorgen!

Geef daarom uw stem aan het Vlaams Belang! Wij zullen uw vertrouwen en uw stem niet beschamen.

Mag ik alvast op Uw voorkeurstem rekenen?

 

MARLEEN VAN DEN EYNDE - 3 de kolom - 3de plaats, bij de opvolgers.

10:49 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |