26-12-09

OPHALING VAN GFT-AFVAL MAG IN CONTAINERS MAG NIET VERPLICHT WORDEN

 GFT_containerDe gemeente Kontich zal ten laatste tegen de herfst 2010 GFT-afval (groenten-tuin- en fruitafval) ophalen. Dit betekent een uitbreiding van het tuinafval met groenten en fruit. Kontich en Lint waren nog de enige gemeenten binnen de intercommunale IGEAN die nog geen groenten- en tuinafval ophaalden. Daar komt dus in 2010 verandering in. De directie van IGEAN wil echter dat het GFT-afval aangeboden wordt via daarvoor voorzien containers met chip, zodat onmiddellijk de prijs kan verrekend worden bij de ophaling.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde is niet akkoord met de verplichting om het GFT-afval aan te bieden via containers. Volgens haar moet de mogelijkheid blijven bestaan om via afvalzakken het GFT-afval aan te bieden. Een container in plaats van een afvalzak zal voor vele mensen weer extra opbergruimte vragen.

 

Marleen Van den Eynde stelde minister Schauvliege de vraag of de Vlaamse overheid het aanbieden van GFT-afval via containers verplicht, zoals IGEAN poneerde bij de voorstelling van haar strategisch plan 2010.  Minister Schauvliege antwoordde dat bij de opstart van nieuwe GFT-regio’s het inderdaad verplicht is om de inzameling via containers te laten verlopen, tenzij in stedelijke centra, met een bevolkingsdichtheid van 1000 inwoners per km2. Wat dit concreet betekent voor Kontich is nog niet duidelijk.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal in ieder geval de problematiek nauwgezet opvolgen, en er voor ijveren dat de ophaling met containers geen verplichting wordt.

 

 

18:50 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-12-09

WERKT ALARMBELPROCEDURE NIET OF MAAKT WAALSE REGERING MISBRUIK VAN VERTROUWEN,

Vanmorgen raakte bekend dat in het Henegouwse Aat 300 tot 600 kg zinkchloride werd geloosd. Na het uitvallen van de zuiveringspomp van de fabriek van La Floridienne Chimie werd het goedje in de Dender geloosd.  De Dender loopt zo'n 20 km verder Vlaanderen binnen via Geraardsbergen en Aalst naar Dendermonde.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal minister Schauvliege hierover in januari ondervragen. Nadat verleden week de Vlaamse waterlopen, de Zenne, de Rupel en de Schelde werden vervuild en Vlaanderen te laat werd verwittigd door het Brussels gewest treft nu het Waals Gewest bijzonder grote schuld.

De verantwoordelijke Waalse minister voor leefmilieu, weerom een Ecolo-minister stelde dat Vlaanderen niet verwittigd is door stroompanne, waardoor de fax met de melding niet bij het Vlaams Gewest toekwam.

Van den Eynde vindt het ongehoord dat de Ecolo-ministers zulke blunders maken.  Ook hier moet het Vlaams Gewest zich burgerlijk partij stellen. Bovendien moet absoluut opnieuw onderhandeld worden hoe zulke calamiteiten onmiddellijk kunnen gemeld worden zodat ernstige milieuschade kan voorkomen worden.

21:21 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-09

WAAR BLIJFT HET VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF VAN GROEN EN ECOLO

Terwijl het Vlaams Parlement vorige week een debat hield over de gevolgen van het stilleggen van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, blijft Ecolo haar handen in onschuld wassen. 

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat minister Huyttebroeck als bevoegde minister ongetwijfeld politiek verantwoordelijk is.  Maar Huytebroeck leest de Vlamingen liever de les met te stellen dat ook Vlaanderen de milieuwetgeving inzake nachtvluchten niet naleeft. Dat kan tellen zulke uitspraak.

Tijdens het debat vroeg Marleen Van den Eynde de Vlaamse regering om de gemeenten die langsheen de Zenne, Rupel en Schelde gelegen te ondersteunen bij juridische bijstand, maar ook te helpen bij het opruimen van de smurrie. Van den Eynde vreest overigens dat de vervuiling zich nog kan uitbreiden indien niet snel maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren.  Binnenkort, wanneer er nattere periodes aanbreken, is het immers niet ondenkbaar dat de rivieren buiten hun oevers treden. Verder verontreiniging hierdoor is niet uitgesloten.

Volgens Marleen Van den Eynde dient de Vlaamse regering ook een alarmbelprocedure op te starten met het Brussels gewest, zodat er bij calamiteiten onmiddellijk kan opgetreden worden.  Minister-President Kris Peeters beloofde deze suggestie mee te nemen en te onderzoeken.

Het is duidelijk dat het laatste woord over deze milieuramp nog niet gezegd is. Op dinsdag 5 januari 2010 zal Marleen Van den Eynde minister Schauvliege opnieuw ondervragen over de aanpak van de Vlaamse regering om de gevolgen van deze zware vervuiling in te dijken.

15:10 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-09

VLAAMS BELANG REGIO BOOM/KONTICH EIST AANKLACHT TEGEN BRUSSELSE REGERING EN AQUIRIS DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VERONTREINIGING OP WATERLOPEN IN DE RUPELSTREEK

geCOROHet Vlaams Belang regiobestuur Boom-Kontich eist dat de gemeentebesturen gelegen langsheen de Rupel klacht indienen tegen Aquiris, het waterzuiveringsstation in Brussel, wiens werking sinds 8 december volledig werd stopgezet. 

 

Tengevolge van het stopzetten van de waterzuivering in Brussel, wordt het huishoudelijk afvalwater van meer dan 1 miljoen gezinnen uit Brussel-stad rechtstreeks in de Zenne geloosd. Hiermee wordt niet alleen de Zenne in zware mate verontreinigd, maar wordt ook het eco-systeem van de Rupel en de Schelde bedreigd.

 

Vlaanderen heeft jarenlang geïnvesteerd in een degelijk waterzuiveringssysteem waardoor de kwaliteit van de waterlopen in enorme mate verbeterd is, waardoor opnieuw vissen in de waterlopen kan waargenomen worden. De vervuiling die nu moedwillig in de Zenne, Schelde en Rupel, en mogelijk nog andere waterlopen wordt veroorzaakt mag volgens het Vlaams Belang niet zonder gevolgen blijven.

 

Daarom zullen de VB-gemeenteraadsleden uit Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, gelegen langsheen de Rupel en Schelde hun gemeentebesturen aansporen om zich burgerlijke partij te stellen.  Deze massale bezoedeling van ons eco-systeem, mede onder de politieke  verantwoordelijkheid van de Brusselse gewestregering, mag niet zonder gevolgen blijven.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en tevens vertegenwoordiger in het parlement uit de Regio, zal donderdag a.s. de Vlaamse regering ondervragen over deze illegale lozing met zeer zware gevolgen voor het Vlaamse leefmilieu.

 

 

22:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-09

KONTICHSE OPENBARE TOILETTEN TIJDELIJK GEOPEND

In een schriftelijke vraag vroeg Marleen Van den Eynde aan het Kontichs gemeentebestuur om de openbare toiletten te herstellen en opnieuw open te stellen voor het publiek.  Deze openbare toiletten gelegen aan het gemeentepark in Kontich zijn reeds een aantal maanden gesloten door vandalisme. In één enkel geval werden de vandalen gevat.  Het schepencollege zal de openbare toiletten uitzonderlijk heropenen voor het evenement dat in het gemeentelijk park plaatsvindt. Hiermee zullen de openbare toiletten terug beschikbaar zijn van 4 december 2009 tot 4 januari 2010. 

 

Het Vlaams Belang wil in de omgeving van het park camerabewaking zodat niet de Kontichnaren slachtoffer zijn van vandalisme en de openbare toiletten gesloten worden. Het schepencollege werkt echter aan een definitieve oplossing voor na deze tijdelijke opening, waardoor het plaatsen van camera’s volgens het college niet meer nodig zal zijn. Groot was echter mijn verbazing toen burgemeester Blommaerts in de burgemeestersenquete stelde dat de openbare toiletten maar beter voorgoed kunnen sluiten, zodat het onveiligheids"gevoel" in de omgeving van de openbare toiletten verhoogd.

 

Is dat de oplossing? Het Vlaams Belang zal er op blijven aandringen dat een degelijke oplossing op zeer korte termijn wordt uitgewerkt.

21:18 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |