14-02-10

DRINGENDE AANPAK GELUIDSSCHERMEN NOODZAKELIJK

geluidsschermenReeds enkele jaren voert Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde een strijd tegen geluidsoverlast tengevolge van wegverkeer. Talrijke buurtbewoners van woonwijken worden geteisterd door verkeerslawaai, zoals de Wilsonweg, de Oude Vaartstraat in Ranst, de Keizershoek in Kontich, Meise, en nog veel meer.

Vorige legislatuur diende Marleen Van den Eynde een voorstel van decreet in om een einde te stellen aan het huidige financieringssysteem die een groot deel van de financiële lasten doorschuift naar de gemeentebesturen, die overigens niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om deze lasten te dragen. Steun binnen de Vlaamse meerderheid kon niet gevonden worden.

Nu blijkt dat er binnen de meerderheid toch enig begrip komt voor het slechte financieringssysteem. Van den Eynde zal daarom haar voorstel van decreet opnieuw indienen, waardoor hopelijk de Vlaamse overheid binnenkort versneld kan overgaan tot het plaatsen van geluidsschermn daar waar de norm inzake de toelaatbare decibels overschreden wordt.

13:55 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-10

GEBREK AAN COMMUNICATIE LEIDT TOT FILES IN MOLENSTRAAT

eenrichtingverkeerUit de evaluatie van het verkeerscirculatieplan van de gemeente Kontich blijkt dat er nog steeds files zijn in de Molenstraat. Deze zouden veroorzaakt worden door een slechte afstemming van de verkeerslichten op het kruispunt van de Groeninghelei-Molenstraat of het kruispunt op de gewestwegen N171-N173.  De infrastructuur van het betrokken kruispunt werd niet zo lang geleden, namelijk op 28 augustus 2008 , opnieuw in dienst genomen na heraanleg. 

 

Na een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan het kabinet van minister Crevits over de noodzaak tot aanpassing van de verkeerslichten op het betrokken kruispunt,werd geantwoord dat de Administratie Wegen en Verkeer niet op de hoogte werden gebracht door het gemeentebestuur van de gewijzigde verkeerssituatie in Kontich-centrum. Door het ontbreken van deze informatie kon de cel verkeersbeheer geen onderzoek vragen naar de eventuele noodzaak voor een aanpassing van de VerkeersRegelInstallatie(VRI), zoals door de volksvertegenwoordiger werd gevraagd. 

 

De afdeling Verkeerskunde heeft ondertussen informatie opgevraagd bij Administratie Wegen Verkeer (AWV ) Antwerpen over het nieuwe circulatieplan en in het bijzonder over de optredende problemen wat betreft de verkeersafwikkeling op het kruispunt met verkeerslichten. Zodra de informatie beschikbaar is zal de afdeling Verkeerskunde de regeling van de VerkeersRegelInstallatie, zo nodig laten aanpassen, aldus het kabinet van minister Crevits.

 

10:06 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-02-10

LEGE BUSSENSYNDROOM

de lijn busVlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde geeft toe dat het niet makkelijk is voor De Lijn om te werken met een knip op de portemonee, terwijl diezelfde portemonee (dotatie van de Vlaamse overheid) de voorbije jaren zo wijd open stond.  De nieuwe besparingsplannen van De Lijn leiden tot meer lege bussen.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn? stelde Marleen. 

Een chauffeur van De Lijn vangt zijn dienst aan en volgens de recent hernieuwde dienst Planning leeg naar zijn vertrekpunt rijden en overbrugt leeg een afstand van 31 kilometer. Tijdens zijn dienst moet hij nogmaals een afstand van 23,4 kilometer leeg rijden tot aan zijn stelplaats om vervolgens 2 uur en 22 minuten ter beschikking te staan tot aan het volgende vertrek. Dat betekent dat de chauffeur 54,4 kilometer onbenut rondrijdt en in totaal ongeveer 3 uur en 27 minuten geen klanten vervoert op een totale dienstuitvoering van 8 uur en 15 minuten.  Dit kan je toch moeilijk een eficiënt openbaar vervoersbeleid noemen.

Minister Crevits antwoordde dat 2 nieuwe softwareprogramma's zulke toestanden moeten voorkomen.  Enerzijds moet het programma minbus vermijden dat bussen leeg rondrijden, door de circuits op een handige manier te organiseren. Nadien komt het tweede programma Crewopt, die de personeelsinzet moet optimaliseren zodat iedereen de meeste kilometers kan rijden.

De minister hoopt dat de resultaten van Minbus en Crewopt op snelle termijn zichtbaar zullen zijn. Laat ons hopen dat het lege bussensyndroom snel wordt opgelost! We volgen het op!

10:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |