23-06-10

BIJKOMENDE MAATREGELEN TEGEN DODEHOEKONGEVALLEN NOODZAKELIJK

dodehoek[1]Het aantal dodehoekongevallen in Vlaanderen blijft onrustwekkend hoog.  Een bijsturing van het beleid inzake dodehoekongevallen is voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde dan ook een absolute noodzaak. Daarom ondervroeg Marleen minister Crevits over haar beleid terzake, nadat zij in februari 2009 de toenmalige verantwoordelijke minister Kathleen Van Brempt hierover had ondervraagd. 

Vlaanderen blijft achterop inzake de oorzaak van het aantal dodehoekongevallen in Vlaanderen.  In steden zoals Rotterdam en Amsterdam heeft men massaal bolle spiegels geplaatst aan kruispunten waar vrachtwagens rechtsaf kunnen slaan.  Ondanks de stijgende verkeerseducatie blijft een grote groep van fietsers niet geïnformeerd of gesensibiliseerd te worden over de gevaarlijke dodehoek voor vrachtwagens. Minister Crevits stelde dat in 2005 een proefproject werd uitgevoerd met life saving mirrors. Dit werd niet positief geëvalueerd.

De Europese wetgeving inzake dodehoekspiegels voor vrachtwagens leidt er toe dat het noodzakelijk is om zeer regelmatig de dodehoekspiegels goed af te stellen. Daarom werd in april 2009 een spiegelafstelplaats op privé-terrein geplaats. Dit project werd wel positief bevonden en zal dus opvolging krijgen. 

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid bereidt momenteel een experimentele studie voor waarbij systemen die gericht zijn op het voorkomen van dodehoekongevallen worden geëvalueerd. 

Deze vraagstelling heeft er in ieder geval toegeleid dat de problematiek zeer nabij moet opgevolgd worden.

 

17:46 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-10

CENTRALE VERWARMING OP GAS MOET GEKEURD WORDEN

gasketelSinds 1 juni 2010 moeten verwarmingsinstallaties op gas onderworpen worden aan een tweejaarlijkse keuring.  In de praktijk blijkt dat vele burgers hiervan niet op de hoogte zijn. Nochtans is een keuring wel gerechtvaardigd omwille van de veiligheid.(denk maar aan de gasramp in Luik)

Minister Schauvliege zal in het najaar 2010 (tijdens de winterperiode) en ook in het najaar 2011 hieromtrent een uitgebreide mediacampagne organiseren omdat zij inderdaad beseft dat deze wetgeving onvoldoende bekend is.  Zij is niet van plan om controles te organiseren en schuift liever die verantwoordelijkheid door naar de gemeenten die hun lokale toezichthouders (gemachtigde milieuambtenaren).

Marleen Van den Eynde stelde voor om de verzekeringsmaatschappijen nauw te betrekken bij de communicatie en de naleving van de wetgeving. Er kunnen immers problemen ontstaan om geleden schade te vergoeden indien een toestel niet goed onderhouden is.

 

11:42 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

14-06-10

VLAMINGEN 1st

Hartelijk dank aan de 6513 kiezers die een voorkeurstem uitbrachten achter mijn naam. Ik zal mij de komende jaren hard inzetten om de belangen van onze Vlamingen 1st te verdedigen.

 

14:57 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |