24-08-10

VERGROENING BIV : GEEN NIEUWE VERKAPTE BELASTING EN GEEN VERSTORING VAN DE TWEEDEHANDSMARKT !

schroot.gifDe nieuwe plannen van de Vlaamse regering om de vergroening van het autopark ondermeer via een stijging van de BIV voor tweedehandswagens (diesel zonder roetfilter) te organiseren kan niet op de steun van het Vlaams Belang rekenen.

Het federaal subsidiebeleid om meer milieuvriendelijke wagens op de markt te krijgen kende de voorbije maanden een groot succes maar het Vlaams beleid inzake autofiscaliteit bestaat er blijkbaar in om minder kapitaalkrachtige burgers die een oudere tweedehandswagen zonder roetfilter willen aankopen te bestraffen met torenhoge fiscale bijdragen. Dit is onaanvaardbaar.

De nieuwe maatregel van de Vlaamse regering tot hervorming van de verkeersbelasting zou bovendien leiden tot een verstoring van de sector van de tweehandsautomarkt, wat in moeilijke economische tijden niet verantwoord is. Het Vlaams Belang meent dat het falend beleid inzake subsidiëring van roetfilters en het falend fijnstof-beleid tot deze wanhopige maatregel heeft geleid. De hervorming van de verkeersbelasting zit trouwens reeds jaren in het slop. De voorbije jaren passeerden vanuit de Vlaamse Regering reeds allerlei weinig doordachte voorstellen zoals deze van voormalig Vlaams Minister van Leefmilieu Peeters om 360.000 wagens van vóór het bouwjaar 1996 versneld uit de markt te halen omdat ze te veel CO2 en fijn stof uitstoten. Het is hoe dan ook onaanvaardbaar dat via deze nieuwe maatregel de tweedehandsmarkt en zijn niet altijd even kapitaalkrachtige gebruikers door een verkapte extra belasting worden gepest.

Het Vlaams Belang is daarentegen voorstander van een positief stimuleringsbeleid. De nieuwe maatregel om roetfilters voor dieselauto’s van milieuklasse Euro 3 en Euro 4 norm voor 100% te subsidiëren kan met andere woorden naar een algemene positieve verplichting leiden. Een grote vraag naar roetfilters kan de aankoopprijs van roetfilters danig positief beïnvloeden, zoals we ook bij de zonnepanelen kenden.

De Vlaamse regering hoeft trouwens niet opnieuw het warm water uit te vinden om het wagenpark in Vlaanderen te verjongen en te vergroenen. Daarom pleit het Vlaams Belang voor de dringende invoering van de schrootpremie. Deze maatregel werd in andere landen zoals Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Portugal met positief effect op de autoverkoop en een absolute verjonging en vergroening van het autopark ingevoerd. Door invoering van de schrootpremie rekent het Vlaams Belang erop dat ook in Vlaanderen vele oude wagens zullen geruild worden voor een milieuvriendelijke wagen.


15:58 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

KONTICHS GEMEENTEBESTUUR BESCHAAMD VOOR LEEUWEVLAG

11juli2010.JPGDe vakantie loopt stilaan op zijn einde.  Tijd om een aantal Kontichse evenementen die deze zomer georganiseerd werden even onder de loep te nemen. 

Op 4 juli zorgde de doortocht van de "Tour de france"-karavaan voor een waar volksfeest. Het mooie weer ,de vele kijklustigen en de grote ploeg wielrenners uiteraard, zorgden voor een massaspektakel.  Alhoewel de doortocht slechts enkele minuten duurden konden de wielerliefhebbers de wedstrijd verder volgen in het park waar een groot scherm de tv-beelden weergaven. 

Anders was het op 11 juli.  Het jaarlijkse Te Deum in de Sint-Martinuskerk, ter ere van onze Vlaamsnationale feestdag werd na het spelen van de Vlaamse Leeuw afgesloten met de Brabançonne.  Niet te verwonderen dat onze Vlaams Belang mandatarissen samen met vele andere Vlamingen de kerk verlieten. Dit Te Deum zal dan ook een stille dood sterven, want weinige Vlaamsnationalisten zijn bereid om zich nog langer te laten beledigen.

's Avonds vond opnieuw een volksfeest plaats in het park, naar aanleiding van onze Vlaamsnationale feestdag.  Groot was onze verbazing toen we nergens een leeuwenvlag aantroffen.  Toen onze gemeenteraadsleden en bestuursleden de organisatie hierop attent maakten, kregen we prompt een antwoord, dat de leeuwenvlag op de straat hing, en dat een leeuwenvlag hangen niet nodig was. Na vele discussies werd uiteindelijk de leeuwenvlag van onder de snelbinder van de fiets van een medewerker gehaald en alsnog tussen de optredens door op het podium gehangen.  Blijkbaar is het gemeentebestuur niet beschaamd om subsidies aan te vragen bij het Vlaams Gewest om zulk volksfeest te kunnen financieren, maar wel beschaamd om een leeuwenvlag op te hangen. 

09:07 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-08-10

KAPELLEKES IN KAPELLEKES BOS BLIJVEN BELAAGD

kapellekesbos kogeltjes.JPGOp 20 juli kon u op deze weblog lezen dat het mooiste plekje natuur van Kontich besmeurd was door afval en dat er een vuurtje werd gestookt tegen de deur van de kapel. Blijkbaar krijgen onze kapellekses geen rust, en heeft het gemeentebestuur van Kontich alsook de politie van de zone HEKLA nog steeds geen lessen getrokken uit dit voorval.

Het kapelletje van de parochie van Kontich werd onlangs nog besmeurd met slijk, maar blijkt nu ook gebruikt te worden als schietkraam.  Jongeren hebben een schietschijf ingericht aan de deur van de kapel.  Met een speelgoedgeweer schieten zij plastieken bollekes af.  Dit lijkt natuurlijk allemaal niet zo ernstig, maar als zulke kogeltjes de kapel zouden binnendringen zouden zij mogelijk schade kunnen berokkenen.

Marleen Van den Eynde vindt dat het nu maar eens gedaan moet zijn met de kapelletjes te gebruiken als speelplein. Kontich biedt genoeg speelpleintjes waar jongeren zich kunnen amuseren.  Marleen zal in ieder geval op de gemeenteraad van september het college ondervragen over het toezicht op de kapelletjes, maar ook het onderhoud en het ontbreken van een vuilbak aan het kapelletje van de parochie van Lint (grondgebied Kontich)

13:55 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-10

UITBREIDING SNELWEGPARKINGS VOOR VRACHTWAGENS NOODZAKELIJK MAAR NOG NIET VOLDOENDE

Minister Crevits kondigde aan dat zij het aantal parkeerplaatsen voor de vrachtwagens de komende jaren wil optrekken.  De capaciteit op vier grote parkings, met name in Wetteren, Minderhout, Nazareth en Kruishoutem wordt verdubbeld.

Hiermee gaat de minister in op de kritiek van de transportarbeidersbond BTB, maar ook op de vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde die reeds in september 2008 het tekort aan capaciteit maar ook de kwaliteit van de snelwegparkings aanklaagt.  De Vlaamse regering had zelf in 2005 een sterrensysteem uitgewerkt om de kwaliteit van de snelwegparkings te meten.  Nu blijkt dat de kwaliteit het laatste jaar op vele parkings is afgenomen.

 

Van den Eynde is tevreden dat minister Crevits de capaciteit op 4 snelwegparkings wil uitbreiden. Ze is echter wel verbaasd dat de parking op de E17 in Kruibeke niet in overweging wordt genomen voor uitbreiding of aanpassing.  Dagelijks staan vele truckers geparkeerd op de pechstrook. Vele chauffeurs nemen hun rustpauze op de parking in Kruibeke wanneer de file voor de Kennedytunnel en de Antwerpse ring te lang duurt. 

 

Daarom zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde minister Crevits bevragen naar de reden waarom deze snelwegparking aan de E17 niet in aanmerking komt.

 

 

14:56 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |