22-10-10

POLITIECOLLEGE HEKLA-ZONE WUIFT STEEDS OPMERKINGEN WEG

politie.jpgIn opvolging van de politiehervormingen inmiddels zo'n 10 jaar geleden werden politiezones opgericht waardoor de gemeenten Hove, Edegem, Kontich-Waarloos, Lint en Aartselaar samen 1 van de 196 politiezones vormt onder de naam HEKLA.

Hierdoor werd het toezicht op de organisatie en het beheer van de politiezone niet langer een bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraad, maar van de politieraad die samengesteld wordt uit afgevaardigden van de gemeenten.  Zo is voor de gemeente Kontich Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde één van de 19 politieraadsleden voor de zone HEKLA.

Meermaals legt zij verschillende problemen voor aan het politiecollege (samengesteld uit de 5 burgemeesters en de korpschef). Maar dit wordt niet in dank afgenomen.  Positieve bijdragen of bezorgdheden worden onmiddellijk afgeblokt.  Burgemeesters knipogen en lachen het betrokken raadslid dat een tussenkomst wil houden over de werking gewoon uit. 

Ook gisteren op de politieraad van 21 oktober vroeg Marleen Van den Eynde naar de opvolging van vechtpartijen aan de fuifzalen van de gemeente Edegem.  Burgemeester Snyders (Edegem) ging onmiddellijk in de aanval, gevolgd door zijn schepen voor jeugd, die stelde dat de roddels nog moeten onderzocht worden, dat zij totaal niet op de hoogte waren van vechtpartijen, en dat de intonatie van Marleen in haar vraagstelling over de problematiek een beschuldigende vinger was naar de gemeente Edegem.

Met andere woorden : als een raadslid vechtpartijen aan fuiflokalen in vraag stelt, dan is ze zelf een ruziestoker, maar weet wel, dat wanneer telkens een politiepatrouille moet ingrijpen op een fuif, er 1 patrouille minder op de weg is om onze veiligheid te garanderen of in te grijpen waar het écht nodig is. Het aantal patrouilles in weekends in onze zone is meestal maar 3, max 4 ploegen van 2 tot 3 man.   Echt geen overbodige luxe.

De betrokken burgemeesters en schepenen zouden beter de opmerkingen ernstig nemen en ervoor zorgen dat zulke toestanden kunnen vermeden worden.  Want welke ouder kan zijn kinderen nog gerust laten uitgaan als vechtpartijen als normaal worden beschouwd, of een incidentje.

Bovendien zou burgemeester Blommaert beter de problemen in zijn eigen gemeente oplossen, in plaats van te zitten gniffelen met zijn collega Snyders.  Maar ja, blijkbaar baren de verkeersproblemen in zijn gemeente hem geen zorgen.  

Blijkbaar heeft het politiecollege schrik van Marleen Van den Eynde als politieraadslid, die meermaals de vinger op de wonde legt.  Liever kleineren en belachelijk maken dan te bedanken voor de inzet, en de bezorgdheden die ertoe moeten leiden dat de veiligheid in onze zone er beter van wordt.

09:23 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-10-10

MINISTER CREVITS REIKT WEINIG OPLOSSINGEN AAN OM OPENBAAR VERVOER TOEGANKELIJKER TE MAKEN

HARMONICABUS volledig.jpgEind september voerde de seniorenvereniging OKRA een ludieke actie onder de titel "Elke reiziger heeft ook recht op toegankelijk, voldoende en stipt openbaar vervoer". Hiermee klaagt de seniorenvereniging een aantal wantoestanden aan zoals het ontbreken van zitbanken, beschutting tegen guur weer, te smalle en te hellende voetpaden ter hoogte van de haltes.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde trok met deze noodkreet naar Minister Hilde Crevits, verantwoordelijke minister voor Openbare Werken en mobiliteit.  Het plaatsen van schuilhuisjes blijft volgens minister Crevits een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, ook al klaagt Van den Eynde aan dat gemeente soms meer dan 10 jaar nodig hebben om de halte-infrastructuur op hun grondgebied te organiseren, vooral om budgettaire redenen.

 

In antwoord op de vraag naar een betere samenwerking en communicatie tussen De Lijn en de gemeentebesturen stelde minister Crevits dat er misschien moet geprobeerd worden om de samenwerking tussen de gemeeenten en De Lijn vlotter te laten verlopen.  Proberen??? Een voorbeeld over de inrichting van een bushalte bij heraanleg van een belangrijke winkelas toont de slechte communicatie aan.  De Lijn gaf aan de architect en ingenieurs verkeerde maatgegevens door, namelijk deze van een standaardbus van 10 meter.  Blijkt dat op die winkelas geen standaardbussen, maar wel gelede bussen (harmonicabussen) rijden, die veel meer plaats nodig hebben.  Bijgevolg kan de bus niet op de halte stationeren, maar blijft zij op de weg halt houden om de reizigers te kunnen laten opstappen met alle gevolgen vandien. Slechte doorstroming van het verkeer. 

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal zelf een aantal initiatieven nemen om zowel De Lijn als alle betrokken overheden te sensibiliseren bij de inrichting van halte-infrastructuur opdat voor iedereen een toegankelijk openbaar vervoer kan aangeboden worden. 

13:06 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-10

SLECHTE COMMUNICATIE MET EANDIS LEIDDE TOT VERTRAGING HERAANLEG KRUISPUNT OOSTSTATIESTRAAT/KONINGIN ASTRIDLAAN

In februari 2010 startte het Vlaams Gewest de werken voor de heraanleg van het kruispunt Ooststatiestraat/Koningin Astridlaan.  Er werden afslagstroken voorzien om het verkeer sneller te laten doorstromen bij afslaand verkeer.

 

De werken liepen maanden vertraging op, omdat er een slechte communicatie was tussen het Vlaams Gewest en Eandis, dit liet minister Crevits weten in antwoord op een schriftelijke vraag van Marleen Van den Eynde.   Bleek dat voor de uitvoering van de werken een aantal buurtbewoners zonder gas moesten gezet worden.  Dit bleek echter niet zo'n eenvoudige procedure voor Eandis, waardoor er vertraging opliep.  Ondertussen was de aannemer al wel begonnen met de werken. 

 

Ook al bestaat er een protocol tot samenwerking tussen de nutsmaatschappijen en het Vlaams Gewest tot samenwerking. Het is nog steeds geen garantie, op een vlot verloop van de werken. 

09:42 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-10

BEREIKBAARHEID CARPOOLPARKING KONTICH VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS LAAT OP ZICH WACHTEN

carpoolparking.JPGHet carpoolen zit nog steeds in de lift.  De Vlaamse overheid plant daarom een verdere uitbouw van het aantal carpoolparkings.  Uit een evaluatie van de carpoolparkings in Vlaanderen blijkt dat de carpoolparking in Kontich de enige carpoolparking in Vlaanderen is die niet bereikbaar is voor fietsers en voetgangers.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vroeg nogmaals aan minister Crevits bevoegd voor openbare werken en mobiliteit of de bereikbaarheid voor deze carpoolparking werd onderzocht.  Dit is blijkbaar niet het geval.  Minister Crevits antwoordde dat er naar aanleiding van de doortrekking van de N171 in fase 4 een bereikbaarheidsstudie is opgenomen.

 

Vermits fase 3, de eigenlijke aanleg van de verbindingsweg ten vroegste in 2012 zal starten, zal het minstens nog enkele jaren duren vooraleer een eerste bereikbaarheidsstudie wordt uitgevoerd.  Hopelijk toont die bereikbaarheidsstudie dan de meerwaarde van de bereikbaarheid van een carpoolparking voor fietsers en voetgangers.

 

09:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-10

ontsluitingsweg voor Ooststatiestraatbewoners?

De ontwikkeling van de BPA Quater Flater of de nieuwe verkaveling tussen de Duffelsesteenweg en Ooststatiestraat heeft steeds tot veel ongenoegen geleid.  Vooreerst was er de vrees voor wateroverlast.  Maar nu blijkt dat ook de dienstweg die steeds een verworven recht was van de eigenaars van de Ooststatiestraat, niet zo toegankelijk meer is.  Bij de bouw werd zeer veel zand afgegraven en nadien opnieuw aangevoerd.  Zo kwamen wortels van hagen bovengronds liggen en is ook dienstweg niet echt gebruiksvriendelijk.  Onkruid kan er welig tieren in het zand, en het is een hele opdracht om met propere voeten tot aan je tuin te geraken. 

Gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde heeft deze situatie aangekaart bij schepen Annemie Kempenaers die wel oor had naar het probleem.  Zij zal zich namens het college in verbinding stellen met Finspico zodat er naar een oplossing kan gezocht worden om de dienstweg gebruiksvriendelijker te maken alsook een oplossing te zoeken voor het onderhoud.

Hopelijk komt deze oplossing dan ook snel uit de bus voor de winterperiode aanbreekt. De natte augustusmaand toonde reeds aan dat een dringende oplossing noodzakelijk is.

 

Wordt vervolgd.

15:01 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |