17-12-10

DE AANLEG VAN EEN GELUIDSCHERM IN OUDE VAARTSTRAAT/RANST LAAT NOG MINSTENS EEN JAAR OP ZICH WACHTEN

geluidsscherm ranst.JPGJarenlang klagen de inwoners van de Oude Vaartstraat in Ranst over de geluidsoverlast ten gevolge van het wegverkeer op de E313. Sinds april 2003 ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde de verschillende opeenvolgende ministers over de noodzaak aan geluidsschermen voor deze straat. Twee jaar geleden beloofde minister Crevits, na de kerstactie in de Oude Vaartstraat, prioriteit te maken van dit dossier.

 

In antwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde laat minister Crevits nu weten dat de studie voor de aanleg van een geluidsscherm in Ranst nagenoeg afgerond is.  De lengte, hoogte en de plaats zijn gekend.  Het is bovendien ook duidelijk dat gelet op de gemeten geluidsdrukwaarden de geluidsschermen volledig gefinancierd zullen worden door de Vlaamse Overheid.

 

Het blijft echter nog meer dan een jaar wachten op de uitvoering van de  werken vermits deze pas voorzien zijn in 2012. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde is samen met Vlaams Belang –fractievoorzitter René De Belder (Ranst) ontgoocheld over de lange duurtijd van de realisatie van de geluidsschermen en hopen alleszins dat de werken sneller kunnen uitgevoerd worden.

 

 

17:59 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

FINANCIERING GELUIDSSCHERMEN GEEN TAAK VAN GEMEENTEBESTUREN

Geluidsscherm.jpgHoe lawaaioverlast tengevolg van wegverkeer moet aangepakt worden, zal onderwerp zijn van een studie besteld door het Vlaams Gewest.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde stelt dat gemeentebesturen niet voor de kosten mogen opdraaien, waarvoor het Vlaams Gewest verantwoordelijk is.

De kosten voor het plaatsen van geluidsschermen wordt deels doorgeschoven naar de betrokken gemeente. Gemeentebesturen zijn meestal niet kapitaalkrachtig genoeg om zulke schermen mee te financieren, waardoor de geluidsoverlast niet wordt aangepakt.

Minister Crevits wil dat de studie een antwoord biedt op de vraag welke aanpak het meest doeltreffend is in de strijd tegen lawaaioverlast.  Uiteraard is dit een goed initiatief. Maar het sterkt ons om te stellen dat de financiering van een geluidsscherm niet mag doorgeschoven worden naar de gemeentebesturen.  Zal de minister de kosten voor de aanleg van fluisterasfalt ook doorsturen???

 

08:15 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-10

GEEN DEBAT OVER NEGATIEF INSPECTIERAPPORT OVER DE LIJN

HARMONICABUS volledig.jpgDe Inspectie van Financiën heeft de ontwerp-beheersovereenkomst van De Lijn grondig bekritiseerd.  De Lijn doet te weinig inspanningen om de klantentevredenheid na te streven, maar vooral de inspanningen om de veiligheid op het openbaar vervoer te verhogen blijken ondermaats. De nieuwe beheersovereenkomst die tot 2015 zou lopen, zou tegemoet moeten komen aan vele problemen bij De Lijn, doch de inspectie blijkt nu zeer kritisch te zijn. 

 

Vandaag bleek echter dat de ingediende actuele vragen over dit inspectierapport onontvankelijk werden verklaard door ad interim-voorzitter van het Vlaams Parlement, Carl Decaluwé (CD&V). Blijkbaar wil de meerderheid hierover geen debat voeren in plenaire zitting.  Nochtans had deze beheersovereenkomst al een jaar geleden moeten goedgekeurd worden. De goedkeuring werd echter uitgesteld omwille van de aanstelling van een nieuwe directeur na het vertrek van Ingrid Lieten naar de Vlaamse regering.  Het uitstel leidde dit jaar tot groot ongenoegen bij vele personeelsleden van De Lijn wat tot vele wilde stakingen leidde met gevolgen voor dienstverlening aan de reizigers. 

 

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat De Lijn opnieuw de reizigersaantallen wil misbruiken om extra subsidies van de Vlaamse overheid te kunnen ontvangen.  Ook het gebrek aan veiligheidsbeleid blijkt een belangrijke tekortkoming.  Niet onbelangrijk, vermits vele wilde stakingen ontstaan door het niet garanderen van de veiligheid van het personeel van De Lijn. Ook het niet-aanpakken van de lage kostendekkingsgraad, en de slechte staat van de voertuigen van De Lijn, problemen die het Vlaams Belang steevast heeft aangekaart, worden door de inspectie van financiën zeer streng beoordeeld.

 

Dat een debat over de beheersovereenkomst van De Lijn door de meerderheid wordt vermeden, toont aan dat de meerderheid zelf verveeld zit met het intern beleid van De Lijn, een instelling die jarenlang door de socialisten werd overgesubsidieerd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal alsnog de problematiek van de Lijn en het slechte inspectierapport van de Inspectie Financiën in de commissie mobiliteit aankaarten. 

 

 

 

07:52 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-12-10

SCHRIJNEND TEKORT AAN PARKEERGELEGENHEID OP SNELWEGPARKING IN KRUIBEKE

 

Het schrijnend capaciteitstekort op de snelwegparking in Kruibeke leidt tot overtredingen en verkeersonveiligheid.  Omwille van de rij- en rusttijden en de soms lange files voor de Kenedytunnel richting Antwerpen houden vele vrachtwagenchauffeurs halt op de op- en afrit van de snelwegparking in Kruibeke. Dit leidt tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties, doch een oplossing is niet in de maak.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vroeg minister Crevits naar een mogelijke uitbreiding van de snelwegparking in Kruibeke.  De concessie van de dienstenzone in Kruibeke loopt nog tot 1 september 2027. Alle beschikbare gronden werden reeds aangewend voor de realisatie van de huidige toestand.

 

Een bijkomende uitbreiding van de bestaande parking in Kruibeke is slechts mogelijk indien er bijkomende agrarische gronden onteigend worden en de bestemming van deze terreinen wordt gewijzigd via een GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan), wat volgens de minister op korte termijn niet realiseerbaar is. 

08:13 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-10

VORK E19 RICHTING BRUSSEL WORDT AANGEPAST

De vork op de E19 in Kontich, richting Brussel, zal in 2011 worden heraangelegd.  Dit antwoordde minister Crevits op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde.

 

Jarenlang werd gediscussieerd of de splitsing in Kontich op de E19 richting Antwerpen heraangelegd moest worden.  De splitsing is een belangrijke bron van onveiligheid op de E19 in Kontich. Door een opsplitsing van rijstroken raken automobilisten mogelijk verward, waardoor zeer onveilige verkeerssituaties ontstaan. Deze heraanleg werd half april 2009 opgestart en 2 maanden later waren de werken klaar. Het is duidelijk dat het verkeer vlotter kan doorstromen en dat een onveilige verkeerssituatie hersteld werd.

Nadat in oktober een aantal ongevallen tengevolge van de splitsing op de E19 richting Brussel ook voor zwaargewonden en ernstige verkeershinder zorgden, stelde Marleen Van den Eynde de vraag of er al onderzoek gebeurd is naar de onveilige verkeerssituatie richting Brussel. De minister antwoordde hierop dat uit onderzoek naar de weginrichting op de E19 in Kontich richting Brussel, blijkt dat ook hier een aanpassing en heraanleg noodzakelijk is.  Het verwijderen van de vork en het heraanleggen van de E19 ter hoogte van deze splitsing is voorzien in de werken van 2011

11:38 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |