25-02-11

VLAAMS BELANG DIENT VOORSTEL IN VOOR EEN VLAAMSE VERKEERSONGEVALLENANALYSE

In zowel het federaal als het Vlaams Parlement waren enkele recente verkeersongevallen aanleiding tot een debat over de verkeersveiligheid.

 

Als wegbeheerder is Vlaanderen grotendeels verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Het waarborgen van deze verkeersveiligheid gaat niet zonder het beschikken over een betrouwbare ongevallenregistratie en -analyse. Het huidige Belgische systeem is echter bekend voor zijn onderregistratie.

 

Daarom dienden de Vlaamse Parlementsleden Marleen Van den Eynde, Pieter Huybrechts en Jan Penris een voorstel van decreet in dat een eigen Vlaamse ongevallenregistratie- en analyse moet mogelijk maken.

 

Het voorstel van het Vlaams Belang moet het voor Vlaanderen mogelijk maken om zelf de nodige ongevalgegevens te verzamelen om zo voor Vlaanderen relevante ongevallenstatistieken op te stellen. Deze gegevens zullen ook een correcte ongevallenanalyse mogelijk maken waardoor Vlaanderen als wegbeheerder beter kan ingrijpen om de infrastructurele oorzaken van verkeersongevallen weg te werken.

 

Enkel wanneer een deugdelijke analyse op basis van volledige cijfers mogelijk is kunnen de gepaste maatregelen worden genomen. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen.

 

12:35 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-11

SOCIALISTISCH MOBILITEITSBELEID OORZAAK VAN SLECHTE TOESTAND WEGINFRASTRUCTUUR

Het zal voor iedereen ondertussen wel duidelijk zijn dat de kwaliteit van onze weginfrastructuur in verschrikkelijk slechte staat is.  Na de winterprik werd al snel duidelijk dat het asfalt op onze wegen niet bestand zijn tegen strenge winters.  Nu blijkt bovendien nog eens dat verlichtingspalen, vooral op de E19 tussen Antwerpen en Mechelen omvallen door corrosie.  In het debat hierover in het Vlaams Parlement met minister Crevits (CD&V) voegde Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde er fijntjes aan toe dat tijdens de periode 1995-2004 er een socialistisch mobiliteitsbeleid was : “Daar zit een groot knooppunt. Minister, u hebt Openbare Werken onder uw bevoegdheid gekregen en er is nog steeds een kloof tussen Mobiliteit en Openbare Werken. Er zijn honderden miljoenen euro’s besteed aan openbaar vervoer maar niet aan infrastructuur. Minister, u moet eerlijk durven toe te geven dat de infrastructuur stiefmoederlijk is behandeld tijdens de vorige legislatuur onder het socialistische beleid. Minister, u hebt nu de touwtjes van Mobiliteit en Openbare Werken in handen. We steunen u als u vooruitgang wilt boeken en een inhaalbeweging wilt maken, maar dat moet daadwerkelijk te zien zijn op het terrein. Ik hoop dat u daar de komende maanden iets van zult laten zien. ”.

16:41 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-11

OPZETTELIJKE VERONTREINIGING VAN ZENNE BLIJFT MET DE MANTEL TOEGEDEKT DOOR GROENEN

Eind 2009 werden een aantal waterlopen in Vlaanderen ernstig verontreinigd naar aanleiding van de opzettelijke lozing van huishoudelijk afvalwater in de Zenne door het Brussels waterzuiveringsstation Aquiris.  Aquiris heeft deze misdadige praktijken toegepast in antwoord op het uitblijven van maatregelen voor de verdere optimalisering van de Brusselse riolering.  De groene Ecolo minister Eveline Huyttebroeck reageerde niet op de noodkreet van Aquiris, waardoor ook zij als bevoegde Brusselse minister voor leefmilieu een verpletterende verantwoordelijkheid draagt.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde hekelde opnieuw de beschermende houding van de Vlaamse groenen ten aanzien van de Brusselse ecolominister. In een discussie over de lopende rechtszaak tegen Aquiris en het Brussels gewest meende de Vlaamse Groenen dat de milieuschade beperkt is en dat zich al een neutralisatie heeft voorgedaan. Van den Eynde stelde dat zij zulke uitspraken van de zogenaamde groenen niet pikt.  In elk ander milieudossier zouden de groenen met de vinger blijven wijzen naar de schuldigen en elke minimale overtreding of verontreiniging blijven hekelen. . Nu een Brussels minister mede verantwoordelijk is zijn de “groenen” plots gematigd.

12:02 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |