29-03-11

frauduleuze praktijken inzake wegwerken gevaarlijke punten moet bestraft worden

 

Rekenhof stapt zelf naar het Parket i.v.m. het dossier wegwerken gevaarlijke punten.

 

CD&V trekt juridische conclusies Rekenhof in twijfel.

 

 

 

In een rapport van maart 2011 was het Rekenhof vernietigend voor de afwerking van de zogenaamde Zwarte Punten. Plaatsen in het verkeer waar veel ongevallen met doden of gekwetsten plaatsvinden.

 

In 2002 stelde de Vlaamse Minister van Openbare Werken Steve Stevaert, voor om 800 zwarte punten versneld weg te werken. Om dit te realiseren zou er een beroep worden gedaan op een coördinerend studiebureau dat zou optreden als gedelegeerd bouwheer.

 

Uiteindelijk zou deze coördinerende rol worden vervuld door het megastudiebureau TV3V, een tijdelijk samengaan tussen ARCADIS, GRONTMIJ en TECHNUM.

 

Het Rekenhof ontdekte dat al vanaf de aanbestedingsprocedure er spraken was van onbehoorlijk bestuur en overtreding van de regels rond overheidsopdrachten.

Het laatste bod van TV3V werd zonder meer aanvaard, zonder verdere onderhandelingen of verduidelijking over prestaties en prijzen. De inschrijvingstermijn was de facto beperkt tot 1 dag door een laattijdige publicatie van het studieraamcontract. Hierdoor werd de opdracht onttrokken aan de Europese mededinging. Ook bijkomende opdrachten werden zonder mededinging gegund aan TV3V. Ook de onderhandse verlening van het contract met TV3V gebeurde in overtreding met de overheidsopdrachtenwet en de Europese mededingingsregels.

De overtredingen waren van dien aard dat het Rekenhof het dossier doorgaf aan de Procureur des Konings van Brussel.

 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de zowel wat de gunning en later de projectuitvoering betreft er voldoende aanwijzigen zijn van frauduleuze praktijken. Minister Crevits kan zich dan ook niet langer verschuilen achter het juridisch advies dat AWV inwon tegen het rapport van het Rekenhof en waarachter CD&V, de partij van de Minister, zich blijft verschuilen.

 

09:47 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-03-11

Gratis busvervoer voor 60 tot 65’ers kost gemeente Kontich 40.000€

De “gratis-politiek” van de Kontichse meerderheid is louter een verkiezingsstunt zonder meerwaarde, en kost de Kontichse belastingbetaler 40.000€. Het Vlaams Belang Kontich kan zich dan ook niet akkoord verklaren met het “gratis” busabonnement voor 60 tot 65-jarige Kontichnaren. 

 “Gratis” bestaat niet.  Dat blijkt ook uit het bedrag dat in een volgende begrotingswijziging voor deze maatregel zal ingeschreven worden, want deze meerkost was niet voorzien. Volgens eerdere berekeningen en gesprekken met De Lijn werd een kostenplaatje van 7.500€ voorgesteld, waarop de meerderheidspartijen hun cadeautje al gretig aankondigde in hun partijbladen en aan de pers. Toen bleek dat er slechte afspraken gemaakt werden, durfde de meerderheid niet meer op hun beslissing terugkeren. 

Het Vlaams Belang meent dat dit geld, 40.000€, beter besteed had kunnen worden.  Als de CD&V-VLD-meerderheid opteert om een groep Kontichnaren “gratis” openbaar vervoer aan te bieden, dan had men beter voor een andere doelgroep gekozen. Dagelijks gebruiken nog vele Kontichnaren hun wagen voor woon-werkverkeer. Door een “gratis”-abonnement had men deze mensen uit hun wagen kunnen houden en het openbaar vervoer kunnen stimuleren als vervoersmiddel. Met dit geld had men ook een onderzoek kunnen voeren naar de afkomst van het doorgaand verkeer door ons centrum om alzo een aangepast mobiliteitsplan te kunnen opstellen. 

Deze meerderheid heeft gekozen voor de oude “gratis-politiek” die totaal geen meerwaarde oplevert voor onze gemeente, maar enkel een vervroegde verkiezingsstunt is.

 

09:20 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-03-11

Vlaams Belang eist volledige en correcte cijfers betreffende agressie op openbaar vervoer en een duidelijke lijst met risicobuurten en risicolijnen

Vlaams Belang wil afdoend preventiebeleid met cursus wettelijke zelfverdediging voor chauffeurs, lijncontroleurs op alle lijnen en versnelde toepassing camerabewaking
Vandaag vond in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats in het kader van het Veiligheidsplan van De Lijn, met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Voor het Vlaams Belang is de veiligheid op ons openbaar vervoer een belangrijke prioriteit. Nog niet volledige cijfers spreken over 804 gevallen van agressie in 2010. De ernst van de problematiek wordt overigens ook aangetoond door de vele stakingen van buschauffeurs na feiten van agressie tegen vervoerspersoneel. In overleg met een werkgroep van buschauffeurs ontwikkelde het Vlaams Belang een duidelijk eisenpakket voor de verbetering van de veiligheid op de trams en bussen van De Lijn.

Volgens het Vlaams Belang is het vooreerst essentieel om te streven naar beter cijfermateriaal omdat hierdoor duidelijk wordt hoe het veiligheidsbeleid van De Lijn kan en moet bijgestuurd worden. Jarenlang werd immers het agressieprobleem op het openbaar vervoer door het ontbreken van correcte cijfers geminimaliseerd en alhoewel er beterschap is moet de minister ook nu toegeven dat de cijfers nog steeds onvolledig zijn. In dit kader is het eveneens essentieel dat een duidelijke lijst wordt opgesteld met risicobuurten en risicolijnen.

Vlaams Belang vraagt ook extra middelen te investeren in een afdoend preventiebeleid op trams en bussen. Het Vlaams Belang stelt vast dat sinds lange tijd geen werk meer gemaakt wordt van een cursus wettelijke zelfverdediging "hoe omgaan met agressie" voor tram- en buschauffeurs. Nochtans zijn de chauffeurs hiervoor vragende partij. Het Vlaams Belang is van oordeel dat terug dient geïnvesteerd te worden in cursussen zelfverdediging, aangezien het aantal agressiegevallen duidelijk in stijgende lijn is.

Ook wil het Vlaams Belang extra lijncontroleurs op alle lijnen. Deze lijncontroleurs moeten bovendien beter beveiligd zijn tegen agressie, onder meer met een steekwerende vest. Ook essentieel is een versnelde installatie van meer camera's in het openbaar vervoer die moeten leiden tot een efficiëntere opsporing van daders en die op deze wijze aanzienlijk kunnen bijdragen tot de veiligheid op het openbaar vervoer.

Marleen Van den Eynde
Vlaams parlementslid

09:25 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voer sleutelwoorden in |  Facebook |

Vlaams Belang eist volledige en correcte cijfers betreffende agressie op openbaar vervoer en een duidelijke lijst met risicobuurten en risicolijnen

Vlaams Belang wil afdoend preventiebeleid met cursus wettelijke zelfverdediging voor chauffeurs, lijncontroleurs op alle lijnen en versnelde toepassing camerabewaking
Vandaag vond in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats in het kader van het Veiligheidsplan van De Lijn, met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Voor het Vlaams Belang is de veiligheid op ons openbaar vervoer een belangrijke prioriteit. Nog niet volledige cijfers spreken over 804 gevallen van agressie in 2010. De ernst van de problematiek wordt overigens ook aangetoond door de vele stakingen van buschauffeurs na feiten van agressie tegen vervoerspersoneel. In overleg met een werkgroep van buschauffeurs ontwikkelde het Vlaams Belang een duidelijk eisenpakket voor de verbetering van de veiligheid op de trams en bussen van De Lijn.

Volgens het Vlaams Belang is het vooreerst essentieel om te streven naar beter cijfermateriaal omdat hierdoor duidelijk wordt hoe het veiligheidsbeleid van De Lijn kan en moet bijgestuurd worden. Jarenlang werd immers het agressieprobleem op het openbaar vervoer door het ontbreken van correcte cijfers geminimaliseerd en alhoewel er beterschap is moet de minister ook nu toegeven dat de cijfers nog steeds onvolledig zijn. In dit kader is het eveneens essentieel dat een duidelijke lijst wordt opgesteld met risicobuurten en risicolijnen.

Vlaams Belang vraagt ook extra middelen te investeren in een afdoend preventiebeleid op trams en bussen. Het Vlaams Belang stelt vast dat sinds lange tijd geen werk meer gemaakt wordt van een cursus wettelijke zelfverdediging "hoe omgaan met agressie" voor tram- en buschauffeurs. Nochtans zijn de chauffeurs hiervoor vragende partij. Het Vlaams Belang is van oordeel dat terug dient geïnvesteerd te worden in cursussen zelfverdediging, aangezien het aantal agressiegevallen duidelijk in stijgende lijn is.

Ook wil het Vlaams Belang extra lijncontroleurs op alle lijnen. Deze lijncontroleurs moeten bovendien beter beveiligd zijn tegen agressie, onder meer met een steekwerende vest. Ook essentieel is een versnelde installatie van meer camera's in het openbaar vervoer die moeten leiden tot een efficiëntere opsporing van daders en die op deze wijze aanzienlijk kunnen bijdragen tot de veiligheid op het openbaar vervoer.

Marleen Van den Eynde
Vlaams parlementslid

09:25 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |