24-06-11

Afstappen van de fetish van de vertramming.

Stad moet stad blijven, rand moet rand blijven 

In de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaams Parlement werd een gedachtewisseling gehouden over detram doortrekking.jpg verschillende vertrammingsprojecten van De Lijn.

De Lijn heeft een aantal prestigieuze projecten op stapel staan die erop gericht zijn om het aantal tramverbindingen in Vlaanderen gevoelig uit te breiden. Dit betekent voor iedere provincie minimaal één tramproject. De vertrammingsprojecten worden in grote mate gerealiseerd in de rand van Antwerpen.

 Hoewel het Vlaams Belang de verhoogde investering in het openbaar vervoer toejuicht zijn wij van oordeel dat deze investeringen onverantwoord zijn. Het vertrammen mag dan ook geen fetish worden. We moeten niet vertrammen om te vertrammen, maar we moeten op basis van het vervoerspotentieel van de verbinding het meest gepaste vervoersmiddel inzetten.

In dit opzicht is het Vlaams Belang van oordeel dat de stad de stad moet blijven en de rand de rand. Tussen randgemeenten is de inzet van bussen een veel efficiënter en prijsbewuster vervoersmiddel. Ook tussen de rand en de stad is een busverbinding te verkiezen boven een tramverbinding. De bus kan dan tot aan de stad rijden waarna de reizigers kunnen overstappen op de tram. Op deze wijze wordt de tram op ruimtelijk niveau geen concurrent van het wegvervoer en dient er geen wegcapaciteit te worden opgeofferd. Bovendien wordt de stad door dit voorstel opnieuw leefbaar.

Marleen Van den Eynde

18:54 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Afstappen van de fetish van de vertramming.

tram doortrekking.jpg23 juni 2011, werd in de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling gehouden over de verschillende vertrammingsprojecten van De Lijn.

De Lijn heeft een aantal prestigieuze projecten op stapel staan die erop gericht zijn om het aantal tramverbindingen in Vlaanderen gevoelig uit te breiden. Dit betekent voor iedere provincie minimaal één tramproject. De vertrammingsprojecten worden in grote mate gerealiseerd in de rand van Antwerpen.

Hoewel het Vlaams Belang de verhoogde investering in het openbaar vervoer toejuicht zijn wij van oordeel dat deze investeringen onverantwoord zijn. Het vertrammen mag dan ook geen fetish worden. We moeten niet vertrammen om te vertrammen, maar we moeten op basis van het vervoerspotentieel van de verbinding het meest gepaste vervoersmiddel inzetten.

In dit opzicht is het Vlaams Belang van oordeel dat de stad de stad moet blijven en de rand de rand. Tussen randgemeenten is de inzet van bussen een veel efficiënter en prijsbewuster vervoersmiddel. Ook tussen de rand en de stad is een busverbinding te verkiezen boven een tramverbinding. De bus kan dan tot aan de stad rijden waarna de reizigers kunnen overstappen op de tram. Op deze wijze wordt de tram op ruimtelijk niveau geen concurrent van het wegvervoer en dient er geen wegcapaciteit te worden opgeofferd. Bovendien wordt de stad door dit voorstel opnieuw leefbaar.

 

Marleen Van den Eynde

18:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-11

VLAAMS BELANG WIL GEEN VERHOGING VAN DE ENERGIEFACTUUR

Iveka moet verhoging distributietarief zelf bekostigen.

  

De lidstaten van de Europese unie zijn verplicht om tegen 2020 13% van hun energie uit hernieuwbare energie te halen, zoals ondermee zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppeling.  Het was snel duidelijk dat men in België nog heel wat inspanningen moest leveren om aan deze doelstelling te kunnen voldoen. Daarom wordt sinds een aantal jaren door verschillende overheden subsidies uitgekeerd voor investeringen in hernieuwbare energie.  Vele burgers maar ook bedrijven zijn op dit aanbod ingegaan, waarna massaal zonnepanelen werden geplaatst. 

 

Door het opstarten van verschillende hernieuwbare energieprojecten werd een nieuw probleem gecreërd.  In Vlaanderen is het elektriciteitsnetwerk onvoldoende uitgebouwd om alle groene energie te kunnen vervoeren.  Eandis moet voor elke 1000 kWh (kilowattuur) opgewekte energie een groenestroomcertificaat uitbetalen aan diegenen die de groene stroom heeft opgewekt.  Maar Eandis zegt nu dat zij onvoldoende middelen heeft om die groenestroomcertificaten te blijven betalen, en zoekt op een andere manier naar inkomsten. 

 

Eandis heeft bij de federale energieregulator CREG, diegenen die het prijzenbeleid voor energie regelt, aangedrongen op een verhoging van de dsitributietarieven.  Hierdoor kan Eandis extra inkomsten derven van alle burgers en bedrijven.  Voor de eigenaars van zonnepanelen betekent dit dat hun winst iets minder groot zal zijn.  Maar de burger die niet geïnvesteerd heeft in groene energie, omdat zij ofwel niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om deze investering te doen (een investering van algauw 15.000€), ogwel niet geïnvesteerd hebben in zonnepanelen omdat hun dak van hun huis niet gunstig ligt om zonne-energie op te wekken zullen snel deze nieuwe verhoging van de distributietarieven voelen.  Voor de inwoners van de gemeente Kontich betekent dit een stijging van 92,17€/jaar.  Dit is voor vele Kontichnaren een zware investering. 

 

Het Vlaams Belang is van mening dat kosten voor de distributie van energie dat via de energie-intercommunales wordt doorgerekend aan de burger absoluut onaanvaardbaar is. 

Het Vlaams Belang vroeg het gemeentebestuur hiertegen te ageren.  De vertegenwoordiger voor de gemeente Kontich in IVEKA (energie-intercommunale voor Kontich) Open-

Vld’er Karel Van Elshocht betreurt eveneens de doorrekening van de kosten, maar stelt dat hij verder geen initiatieven kan nemen.

 

Het Vlaams Belang betreurt deze lakse houding van de meerderheid.  De gemeente Kontich moet er bij IVEKA op aandringen om de verhoging van de kosten voor distributie tengevolge van de meerprijs voor groene energie op zich te nemen.  Hoe kan men de burger nog blijven motiveren om te investeren in groene energie, als men telkens opnieuw achteraf de factuur hiervoor doorschuift.

 

 

10:58 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-11

HOE KAN ZO'N LAND MIJN LAND ZIJN!

Eén jaar en 1 dag na de verkiezingen van 13 juni 2010 zit ons land nog steeds zonder een regering.  De enige reden hiervoor is te vinden in het feit dat België geen land meer is.  Maar geen enkele Vlaamse partij, incluis de NVA durft conclusies te trekken uit dit debacle dat nu al meer dan een jaar duurt. 

 

Het Vlaams Belang voerde daarom vanmorgen een symbolische en vreedzame actie om de Vlaamse onafhankelijkheid opnieuw onder de aandacht te brengen.  Op verschillende plaatsen werden straatnaamborden, zoals Wetstraat en Hertogstraat vervangen door Republiek Vlaanderenstraat en Vlaamse Vrijheidstraat.

 

Dit was blijkbaar niet naar de zin van de Brusselse politie die prompt zonder enige aanleiding de Vlaams Belang-parlementsleden in de boeien sloeg en in een combi, én onder politiebegeleiding met flikkerlichten naar het Brussels politiekantoor bracht voor administratieve aanhouding.  We leken wel de grootste criminelen die op die moment in Brussel rondliepen. Moeten wij dit als Vlamingen nog langer pikken? Moeten wij als Vlamingen aangehouden worden omwille van een symbolische actie, terwijl langs diezelfde poort van het Brussels politiekantoor 2 gearresteerde vreemdelingen werden binnengebracht.

 

Toen we 2 uur later weer vrijgelaten werden, botsten we op een betoging van “mensen zonder papieren”.  Deze anders gekleurde mensen konden rustig manifesteren in onze Brusselse straten terwijl ze niet eens over wettelijke verblijfspapieren beschikken.  Hoelang moeten we dit onrecht nog aanvaarden. Hoe kan zo’n land mijn land zijn!

16:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HOE KAN ZO'N LAND MIJN LAND ZIJN!

Eén jaar en 1 dag na de verkiezingen van 13 juni 2010 zit ons land nog steeds zonder een regering.  De enige reden hiervoor is te vinden in het feit dat België geen land meer is.  Maar geen enkele Vlaamse partij, incluis de NVA durft conclusies te trekken uit dit debacle dat nu al meer dan een jaar duurt. 

 

Het Vlaams Belang voerde daarom vanmorgen een symbolische en vreedzame actie om de Vlaamse onafhankelijkheid opnieuw onder de aandacht te brengen.  Op verschillende plaatsen werden straatnaamborden, zoals Wetstraat en Hertogstraat vervangen door Republiek Vlaanderenstraat en Vlaamse Vrijheidstraat.

 

Dit was blijkbaar niet naar de zin van de Brusselse politie die prompt zonder enige aanleiding de Vlaams Belang-parlementsleden in de boeien sloeg en in een combi, én onder politiebegeleiding met flikkerlichten naar het Brussels politiekantoor bracht voor administratieve aanhouding.  We leken wel de grootste criminelen die op die moment in Brussel rondliepen. Moeten wij dit als Vlamingen nog langer pikken? Moeten wij als Vlamingen aangehouden worden omwille van een symbolische actie, terwijl langs diezelfde poort van het Brussels politiekantoor 2 gearresteerde vreemdelingen werden binnengebracht.

 

Toen we 2 uur later weer vrijgelaten werden, botsten we op een betoging van “mensen zonder papieren”.  Deze anders gekleurde mensen konden rustig manifesteren in onze Brusselse straten terwijl ze niet eens over wettelijke verblijfspapieren beschikken.  Hoelang moeten we dit onrecht nog aanvaarden. Hoe kan zo’n land mijn land zijn!

16:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-11

Nog steeds geen Vlaams Stookoliefonds

Minister weigert regeerakkoord en eigen beleidsbrief in praktijk te brengen

 

Reeds 10 jaar pleit het Vlaams Belang, net als de andere Vlaamse Partijen, voor de oprichting van een Vlaams Stookoliefonds. Dit fonds moet gezinnen die worden geconfronteerd met bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks financieel ondersteunen bij de verplichte sanering van hun grond.

De kosten van deze bodemsanering worden immers niet gedekt door de verzekeringsmaatschappijen waardoor vele financiële drama’s ontstaan. stookolietanks.jpg

 

In het Vlaams Regeerakkoord kwamen de Vlaamse meerderheidspartijen overeen dat indien een federaal fonds zou uitblijven, de Vlaamse regering een Vlaams stookoliefonds zou oprichten. Dezelfde belofte werd ook opgenomen in de beleidsbrief leefmilieu.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ondervroeg  minister Joke  Schauvliege i.v.m.  de stand van zaken.

Uit het antwoord van de minister kan duidelijk worden afgeleid dat een Vlaams stookoliefonds nog niet voor morgen is. Na een zoveelste overleg werd er immers beslist een werkgroep op te richten teneinde te onderhandelen over een regionaal stookoliefonds. In dit kader moet het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest nog de nodige initiatieven nemen waarop de minister wacht.

Het Vlaams Belang is enorm ontgoocheld dat de Vlaamse Regering er niet in slaagt het eigen regeerakkoord i.v.m. deze problematiek uit te voeren, en dus een Vlaams stookoliefonds op te richten, waardoor de Vlaamse gezinnen in de kou blijven staan.

 

 

 

 

18:20 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |