26-10-11

GEMEENTEBESTUUR KONTICH IS VERPLICHT OM EEN STROOIWEIDE, COLUMBARIUM EN URNENVELD IN TE RICHTEN OP HET KERKHOF VAN WAARLOOS

 

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Kontichs gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde aan minister Bourgeois blijkt dat het gemeentebestuur van Kontich verplicht is om een urnenveld, strooiweide en columbarium in te richten op de begraafplaats van Waarloos.  kerk waarloos.JPG

 

 

Ingevolge het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel moet iedere begraafplaats die nog wordt gebruikt, oud of niet oud, alle vormen van lijkbezorging aanbieden (arrest van de Raad van State nr. 17114 van 7 juli 1975 over de gemeente Kinrooi), dit wil zeggen begraving van stoffelijke overschotten, begraving van urnen in een urnenveld, bijzetting van urnen in een columbarium en een strooiweide om de as uit te strooien. Artikel 2, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt overigens dat iedere begraafplaats over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium moet beschikken.

 

 

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Fons Francken heeft op de gemeenteraadszitting van maandag 19 september het gemeentebestuur gevraagd om op de begraafplaats van Waarloos een columbarium en strooiweide in te richten. Het schepencollege is echter van oordeel dat het kerkhof gesloten is en er geen enkele verplichting bestaat. 

 

 

Niets is minder waar.  Het kerkhof is nog steeds open voor bijzettingen waardoor het kerkhof strooiweide.jpgalle vormen van lijkbezorging moet aanbieden.  Het Vlaams Belang zal dan ook op de eerstvolgende gemeenteraad de beslissing voorleggen tot de inrichting van een columbarium en strooiweide

 

12:11 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-11

Vlaams Belang klaagt anderstalige reclame op bussen en trams van De Lijn aan

 


Minister Crevits belooft beterschap: voortaan zal contract per contract worden nagekeken dat het Nederlands de voertaal  is. Afwijkingen moeten nadrukkelijk worden gemotiveerd.


Geregeld zien we in Vlaanderen trams en/of bussen  rondrijden met anderstalige reclame.  Zo begon de kusttram eind mei  rond te rijden met een Franstalige rekruteringscampagne voor Defensie. In het Antwerpse waren de trams en bussen van De Lijn tussen eind maart en midden september het decor voor verschillende Engelstalige reclamecampagnes.  In de Vlaamse rand reden gedurende maart bussen rond met tweetalige reclame. overijse1.jpg

 


Het commercieel uitbaten van de reclameruimte op de bijna 4.000 voertuigen en 300 schuilhuisjes van De Lijn is in handen van Lijncom NV. Deze naamloze vennootschap is voor 99,9% van de aandelen in handen van De Lijn. Het is dan ook niet meer dan normaal dat Lijncom NV net zoals De Lijn is onderworpen aan de taalwetgeving. Artikel 3 van de statuten van Lijncom vermeldt dan ook dat bij de reclamevoering het Nederlands de voertaal moet zijn.  Een bepaling die door Lijncom in het verleden met een korrel zout werd genomen.


Na tussenkomst over deze problematiek in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit door Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde garandeerde Minister Crevits beterschap. Na overleg met de Lijn zou in de toekomst contract per contract worden nagekeken dat het Nederlands de voertaal is. “Afwijkingen op deze regel zullen in de uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd”, alsnog de Minister.

 

 

17:35 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-11

VLAAMS BELANG EIST STOPZETTING VAN TRAJECTCONTROLES ZOLANG DE CAMERA’S NIET GEHOMOLOGEERD ZIJN

flitspaal.gifHet Vlaams Belang is verheugd over de uitspraak van de correctionele rechtbank van Turnhout, waarbij een man werd vrijgesproken nadat hij eerder was geflitst aan de trajectcontrole in Oud-Turnhout. 

 

In de commissie Openbare Werken/Mobiliteit van het Vlaams Parlement van 6 oktober 2011 werd minister Crevits door Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ondervraagd over het gebrek aan gehomologeerde camera’s op de trajectcontroles van Oud-Turnhout en de E17 in Gentbrugge.  Meer dan 2 jaar na de invoering van dit proefproject met trajectcontrole blijkt dat het systeem nog steeds niet kan toegepast worden.  Ondanks de goedkeuring van de federale regering in november 2010, moest het Agentschap wegen en verkeer wachten op de testresultaten van een Nederlands meetkundig instituut alvorens de trajectcontrole in werking kon treden.  De testen moesten nagaan of de toestellen geen kleine afwijkingen vertonen bij ondermeer vrieskou.

 

Alle meerderheidspartijen drongen aan om, ondanks het gebrek aan homologatie, toch PV’s op te maken bij overtreding van de snelheid. PV’s opmaken is volgens het Vlaams Belang enkel aanvaardbaar als de aanwezige flitscamera’s geijkt en conform de wetgeving zijn.  Ook de correctionele rechtbank in Turnhout is blijkbaar diezelfde mening toegedaan.  Een man die vorig jaar werd beboet voor de overschrijding van de maximale toegestane snelheid ter hoogte van de trajectcontrole in Turnhout is, nadat het parket eerder in beroep was gegaan toen de politierechter de man had vrijgesproken, nu ook door de correctionele rechtbank in Turnhout vrijgesproken.

 

Het Vlaams Belang eist dat de trajectcontroles worden stopgezet zolang deze niet gehomologeerd zijn. 

 

19:19 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-11

VLAAMS BELANG VRAAGT RESTAURATIE SINT-JAN IN DE OLIEKERK TE VREMDE

Sinds geruime tijd verkeert de Sint-Jan in de Oliekerk te Vremde in een erbarmelijke staat.  Dagelijks moet een kuisploeg losgekomen verf opkuisen en het gebouw vertoont heel wat barsten en scheuren.  Bovendien zijn ook het dak en de kerktoren zwaar beschadigd, waardoor een restauratie onvermijdelijk lijkt.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde bond de kat de bel om en voelde minister Bourgeois omtrent een en ander aan de tand.kerk vremde.jpg

 

Uit zijn antwoord bleek helaas dat een restauratie van de kerk nog niet voor morgen is.  Elk dossier komt immers op een stapel terecht en wordt chronologisch behandeld.  Daarnaast wordt jaarlijks slechts aan een beperkt aantal dossiers gevolg gegeven naargelang de voorziene kredieten in de begroting van dat jaar.

 

Het Vlaams Belang zal dit dossier echter op de voet volgen en blijven aandringen  op een restauratie van dit stuk katholiek erfgoed daar het van mening is dat de veiligheid van de betrokken parochianen op elk moment moet kunnen worden gewaarborgd.

 

 

15:50 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-11

VLAAMS BELANG EIST BUDGETTEN VOOR AANLEG GELUIDSSCHERM IN RANST

 

Studies voor geluidsschermen aan Oude Vaartstraat in Ranst afgerond.

Budgetten moéten vrijgemaakt worden voor plaatsing geluidsschermen

 

Het Vlaams Belang eist dat minister Crevits op het investeringsprogramma voor 2012 budgetten vrijhoudt voor de plaatsing van de geluidsschermen aan de Oude Vaartstraat in Ranst.  Dat is de boodschap die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde, die het dossier reeds jaren opvolgt, zal meedelen tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2012. 

 geluidsschermen.jpg

In 2008 heeft minister Crevits een spoedige aanleg van een geluidsscherm aan de Oude Vaartstraat in Ranst beloofd.  Uit talrijke vragen blijkt dat er verschillende studies ondertussen werden afgerond waaruit blijkt dat de woonzone akoestisch moet afgeschermd worden door volgende schermen te plaatsen :

-         vanaf de aansluiting op het grondmassief van de bovenbrug tot kmpt. 9,225 : een schermhoogte van 3m50

-         van kmpt. 9,225 tot kmpt. 9,640 : een schermhoogte van 6m50

-         van kmpt. 9,640 tot kmpt. 9,930 : een schermhoogte van 5m

Uit welk materiaal het geluidsscherm zal bestaan werd nog niet bepaald.

 

Vlaams Belang Ranst is tevreden dat de studies werden afgerond, en zijn ervan overtuigd dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan de alarmbel zal blijven trekken bij minister Crevits, zodat hopelijk in 2012 het langverwachte geluidsscherm aan de Oude Vaartstraat in Ranst kan gerealiseerd worden. 

11:00 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |