21-12-11

Selectief Inzamelingssysteem voor GFT+-afval moet uitgesteld worden wegens ontbreken van compostvaten

GFT_container.JPG 

 Het Vlaams Belang kaartte al eerder aan, dat het ongehoord is dat de Kontichse burgers moeten intekenen op een compostvat of GFT+-containers voor de inzameling van GFT+-afval zonder hiervoor op de hoogte te zijn gebracht van de betalingswijze.  Dit leidde inmiddels tot verwarring en ongenoegen bij vele burgers.

 

Het inzamelingssysteem voor GFT+ komt ondertussen op de helling te staan. Na de intekening blijkt dat meer Kontichnaren de voorkeur geven aan een compostvat dan aan een GFT+-container.  Probleem is echter dat door de grote inschrijving op compostvaten, vele Kontichnaren slechts in het voorjaar een compostvat zullen aangereikt krijgen.  Hierdoor kan dus een groot deel van de Kontichse bevolking niet op een ordentelijke en wettelijke manier zijn GFT+-afval composteren.

 

Het Vlaams Belang meent dat de gemeente Kontich en IGEAN sneller de keuze van de Kontichnaren, zijnde een compostvat of GFT+-container had moeten vragen.  Daarom stelt het VB voor om het selectief  inzamelingssysteem later in het voorjaar op te starten en de huidige werkwijze met plastiek zakken te behouden zolang de compostvaten niet voorradig zijn.  Zoniet, geeft het gemeentebestuur en IGEAN blijk van onbehoorlijk bestuur.

 

 

 

16:20 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaamse regering wil ondanks verschuiving in investeringsprogramma van AWV toch de “banaan” versnel aanleggen

 

 Ontsluiting van Krekelenberg mogelijk toch nog voor 2012

 

 

Minister Crevits, alsook Minister-President Kris Peeters, stellen dat ze alle mogelijke inspanningen zullen leveren om het industrieterrein Krekelenberg (Boom/Niel) versneld te ontsluiten. Dat hebben zij deze morgen geantwoord op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde tijdens het begrotingsdebat.

 

De aanleg van de “banaan”, de ontsluitingsweg voor het industriegebied Krekelenberg, was voorzien voor 2012, doch uit het investeringsprogramma van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) bleek dat de aanleg verschoven is naar 2013.  Een aantal archeologische onderzoeken zouden aan de basis liggen van deze beslissing, geen budgettaire problemen, vermits de financiële middelen hiervoor immers al voorzien waren in het reservingsprogramma. 

 

Een aantal werkzaamheden, zoals de aanleg van rotondes, werden uitgevoerd.  De ontwikkeling van de “Banaan” is de eerstvolgende stap, die van groot belang is om het zwaar verkeer uit de woonwijken te houden.

 

Het Vlaams Belang zal ondertussen blijven aandringen dat het dossier tot ontsluiting van het industriegebied alsook de verbindingsweg tussen de N1 en de N171 onverkort wordt uitgevoerd.

 

 

16:08 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |