06-06-12

KRUISPUNT VILLERMONTSTRAAT/N171 WORDT NIET VEILIGER

villermontstraat 2.jpgHet kruispunt van de N171/Villermontstraat krijgt geen degelijke herinrichting.  Dat leidt Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde die deze problematiek al enige tijd opvolgt af uit het verslag van de Provinciale Commissie Veiligheid. 

 

Het gevaarlijke kruispunt van de N171 werd verschillende malen besproken op de Provinciale Commissie Veiligheid.  Uiteindelijk werd besloten het kruispunt voorlopig enkel met het door de gemeente Kontich gevraagde fietsopstelstrook in te richten.  De fietsopstelstrook maakt het mogelijk dat fietsers op de rijweg, zich voor de wachtende auto’s opstellen.  Wanneer het licht op groen springt kunnen de fietsers weliswaar op een zichtbare manier oversteken.  Maar daar blijft het dan ook bij.

 

De commissie komt zelf tot de bevinding dat de maatregel nog meer markeringen zal teweeg brengen, wat de situatie nog onoverzichtelijker zal maken,  doch legt zich neer bij de vraag van het gemeentebestuur om enkel langs de zijde van het centrum een fietsopstelstrook in te richten.  De commissie legt echter wel de verantwoordelijkheid voor deze gevaarlijke situatie volledig bij het gemeentebestuur van Kontich die in 2009 de aanbevelingen voor de aanleg van het fietspad in de Villermontstraat aan de KMO-zone in de wind heeft geslagen, waardoor het fietspad niet kan aansluiten op het kruispunt.  Een dubbelrichtingfietspad mag immers, volgens AWV niet aansluiten op een gewestweg, waardoor voor de zwakke weggebruiker op dit kruispunt een hiaat is ontstaan.

 

Van den Eynde vindt het onbegrijpelijk dat het kruispunt niet volledig wordt aangepakt, zij laat het hier niet bij en trekt opnieuw naar de minister om deze situatie aan te klagen.  Hoeveel ongevallen moeten er gebeuren of moet er eerst een dode vallen vooraleer er daadwerkelijk in dit kruispunt geïnvesteerd wordt?

21:11 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-12

Europees onderzoek gevraagd naar milieuvriendelijkheid spaarlampen

spaarlamp1.jpgNaar aanleiding van een vraag in de commissie leefmilieu over de bevindingen van Test-aankoop, waarbij gesteld werd dat spaarlampen niet altijd milieuvriendelijk zijn, heb ik de minister gevraagd om de problematiek nu eindelijk eens op Europees niveau aan te kaarten.  Het is het Europees Parlement die enkele jaren geleden de gloeilamp verboden waardoor massaal spaarlampen werden aangekocht en gebruikt.  Na enig aandringen heeft minister Schauvliege beloofd deze bekommernis over te brengen aan Minister Huytebroeck die momenteel afgevaardigd minister voor leefmilieu is voor ons land in de Europese Commissie.

14:52 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |