02-07-12

ZOEK HET VERSCHIL ?

Ik las volgend persbericht op de webstek van de N-VA :

Marokko weigerde de helft van de dossiers van Marokkaanse gedetineerden die in aanmerking kwamen om hun straf in hun land van herkomst uit te zitten omwille van twijfels over de Marokkaanse nationaliteit. Een ongeloofwaardig argument, stelt N-VA-senator Karl Vanlouwe na analyse van het antwoord dat hij kreeg van minister van Justitie Annemie Turtelboom.
 
België en Marokko hebben een verdrag gesloten waarin vastgelegd is dat onderdanen van het ene land die in het andere veroordeeld werden, hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten. Pas in 2007 werd afgesproken dat de betrokkenen zich niet konden verzetten tegen hun overbrenging.

Toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck had destijds 190 dossiers gedetecteerd van Marokkanen die in België hun straf uitzitten. Maar na een grondige analyse werden vorig jaar 13 dossiers overgemaakt aan de Marokkaanse autoriteiten. Die weerhield er uiteindelijk zes.

Een aantal dossiers werd niet weerhouden omdat volgens de Marokkaanse overheid de nationaliteit niet met zekerheid kon worden vastgesteld, stelt Turtelboom in haar antwoord aan Vanlouwe.
 
Uiteindelijk werden vijf gedetineerden overgebracht. Een zesde werd eerder al gerepatrieerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De minister stelde dat uit de ervaring van de eerste reeks dossiers bijkomende informatie aan de Marokkaanse autoriteiten zal worden overgemaakt. Die informatie ontbrak volgens Rabat bij de eerste reeks.

Wanneer een volgende overbrenging zal plaatsvinden, hangt af van de tijd die de Marokkanen nodig hebben om hun instemming te verlenen, aldus Turtelboom.

 ZOEK NU HET VERSCHIL MET HET VB-PROGRAMMA

 

Is deze uitspraak van de N-VA-senator een racistische uitspraak?

Zullen gemeenteraadsleden en parlementsleden van de N-VA omwille van deze zienswijze ten aanzien van criminele vreemdelingen nu ook uit de vakbonden gezet worden?

Zullen sommigen onder hen nu ook hun werk verliezen zoals vele Vlaams Belangers zijn overkomen?

Wacht er nu ook vele N-VA gemeenteraadsleden een cordon sanitaire in hun gemeenteraden?

Waarom is een samenwerking met het VB op basis van dezelfde overtuiging om criminele vreemdelintgen uit te wijzen dan niet mogelijk?

Ik stel vast dat de N-VA vandaag dezelfde uitspraken durft doen, waarvoor wij Vlaams Belangers al meer dan 30 jaar worden verketterd!

 

 

16:31 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |