25-10-12

MEERDERHEIDSMANEUVERS TEGEN EEN EIGEN VLAAMSE ONGEVALLEREGISTRATIE- EN ANALYSE

De ongevallenstatistieken worden vandaag de dag nog steeds opgesteld door de federale administratie economie.  Het huidige, Belgische systeem is bekend voor zijn onderregistratie. Dat wordt ook toegegeven door de FOD Economie die bij de publicatie van de meest recente cijfers (2008) uitdrukkelijk meedeelt:

De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het erg waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn wellicht onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Op basis van Belgisch en internationaal onderzoek wordt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen geraamd op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen). (…)

Om dit probleem aan te pakken dienden Vlaams Volksvertegenwoordigers Marleen Van den Eynde, Pieter Huybrechts en Jan Penris een voorstel van decreet in om een eigen Vlaamse ongevallenregistratie en verkeersongevallenanalyse in te voeren. Dit voorstel van decreet werd behandeld in de commissie openbare werken en mobiliteit van 18 oktober j.l..

Zoals wel meer het geval is wrong de meerderheid zich in alle bochten om het voorstel maar niet te moeten goedkeuren. Zo agendeerden ze op dezelfde vergadering een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering vroeg om de ongevallenregistratie te verbeteren en de verkeersongevallenanalyse op te volgen.  Ook de eigen administratie werd bij de maneuvers betrokken. Deze bracht een advies vol met opportuniteitsargumenten die moesten aantonen dat een eigen Vlaamse decretale regeling niet wenselijk was. Als het van de meerderheid afhangt beslist m.a.w. in deze de uitvoerende macht i.p.v. het parlement.

14:16 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-12

KEIZERSHOEK IMMOBIEL

 

MENSEN ZIJN NOG STEEDS GEEN VLIEGENDE WEZENS

 

 

In 2001 heeft het Vlaams Parlement het decreet basismobiliteit goedgekeurd.  Dit decreet geeft elke inwoner van Vlaanderen het recht op een minimumaanbod aan openbaar vervoer. Meer dan 10 jaar na de invoering van het decreet blijkt dat de inwoners van de Keizershoek in Kontich niet op die basismobiliteit kunnen rekenen. 

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde diende vorige week een klacht in bij De Lijn. Volgens Van den Eynde worden vele inwoners van de Keizershoek gediscrimineerd door het ontbreken van openbaar vervoersaanbod op minimum 500 meter van hun woning. De Lijn stelt echter dat volgens het decreet basismobiliteit de afstand wordt bepaald in vogelvlucht. Volgens die werkwijze ligt de Keizershoek gemiddeld binnen een straal van 450-500 meter ten opzichte van de halte Kontich-Carpool.

 

De absurde afstandsbepaling in vogelvlucht klopt, doch het antwoord van De Lijn toont volgens Van den Eynde aan dat De Lijn geen kennis heeft van de werking van haar openbaar vervoersdiensten op Kontichs grondgebied.  De halte Kontich-carpool is trouwens de enige carpoolparking in Vlaanderen die niet bereikbaar is voor voetgangers.  Het antwoord van De Lijn houdt dus totaal geen steek.

 

de lijn bus.jpgMarleen Van den Eynde zal minister Crevits over de tekortkomingen van De Lijn ondervragen en zal de nodige initiatieven nemen om het begrip “vogelvlucht” te schrappen. Mensen zijn nog steeds geen vliegende wezens en het begrip “vogelvlucht” kan dan ook onmogelijk als interpretatie beschouwd worden in de afstandsbepaling tot het openbaar vervoer

22:36 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |