17-01-13

VLAANDEREN WIL EEN PROACTIEF BELEID TER VOORKOMING VAN WATEROVERLAST EN OVERSTROMINGEN – WALLONIË WERKT AAN CRISISBEHEER NA OVERSTROMINGEN

Voor het Vlaams Belang geldt maar één duidelijke conclusie na de gemeenschappelijke zitting van de regionale parlementen.  Vlaanderen voert een beleid om overstromingen te voorkomen, en Wallonië werkt aan crisisbeheer na overstromingen. 

Een eerste informele gemeenschappelijke zitting van de drie regionale parlementen handelde over de wateroverlast en de overstromingsproblematiek.  Ieder parlementslid kon de andere parlementen ondervragen over hun beleid.

water-overlast-.jpgVlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde en commissaris voor leefmilieu en Openbare werken vroeg of de Walen hetzelfde principe van Vlaanderen hanteren, zijnde ruimte creëren voor water en het water zo lang mogelijk vasthouden op de plaats waar het is neergevallen, alvorens af te voeren.  Indien elk gewest dit principe zou hanteren zou de wateroverlast in minder ernstige gevolgen kennen. Vlaanderen zou niet de zondvloed van Wallonië en Brussel moeten opvangen.

Wallonië baggert waterlopen zoals de Dender net voor de grens met Vlaanderen, terwijl er in Vlaanderen, verder stroomafwaarts, geen voorzieningen zijn om de versnelde afvoer en de vergrootte watercapaciteit op te vangen.  Daarnaast stellend de vertegenwoordigers van het Waals parlement dat zij werk wil maken van erosiebestrijding en slibruiming.  Hiermee is het duidelijk dat het Waals Parlement nog aan het begin staat van een beleid ter voorkoming van wateroverlast.  Ook de Waalse resoluties handelen in hoofdzaak over het crisisbeheer na overstromingen en niet zozeer over de aanpak ter voorkoming van wateroverlast in Wallonië of verder stroomafwaarts in Brussel of Vlaanderen.

Er werden echter nog geen antwoorden verkregen op de gestelde vragen.  Een volgende bijeenkomst zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen.  Voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde mag deze eerste gemeenschappelijke commissie niet leiden tot uitstel voor het nemen van initiatieven om de wateroverlast te bestrijden.  De problematiek werd duidelijk gesteld en de prangende  vragen over grensoverschrijdend waterbeheer werden aan de vertegenwoordigers van de betrokken parlementen gesteld.  Hopelijk kan uit deze gemeenschappelijke zitting snel een schriftelijk antwoord vloeien, zodat Vlaanderen weet of Wallonië en Brussel de boodschap begrepen hebben, en het water in hun waterlopen zullen bufferen zodat Vlaanderen gevrijwaard wordt van grote overstromingen.

20:51 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.