24-01-13

VEILIGE SCHOOLOMGEVING : GEEN TAAK VAN HET VLAAMS PARLEMENT?

Het Vlaams Belang ijvert voor een verkeersveilige schoolomgeving.  Een resolutie van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde bepleit de aanleg van zebrapaden in schoolomgevingen.

zebrapad.jpgHet voetgangersvademecum van de Vlaamse overheid, de gids dat bepaalt hoe de weginfrastructuur moet georganiseerd worden, stelt dat in zone 30 niet noodzakelijk een zebrapad dient aangelegd te worden.  Vlaams Volkvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vindt dit onjuist en is van mening dat elke schoolomgeving moet ingericht worden met een zebrapad, zodat een duidelijke oversteekplaats gecreëerd wordt.

Minister Crevits en ook alle partijen in het Vlaams Parlement willen de verantwoordelijkheid overlaten aan de gemeentebesturen.  Indien zij het niet noodzakelijk vinden om een zebrapad aan te leggen in een schoolomgeving, is dat hun volste recht. Van den Eynde stelt dat de veiligheid van onze schoolkinderen prioritair is en niets te maken heeft met het subsidiariteitsrecht van de gemeenten.  Onze kinderen hebben geen boodschap aan wetgeving die stelt dat in zone 30 een voetpad niet hoeft.  Enkel al uit pedagogisch standpunt moet de wegbeheerder duidelijk maken waar een kind de straat kan oversteken. Blijkbaar vinden de andere parlementsleden dit niet nodig.  Of is het louter een afkeuring omwille van het feit dat het initiatief van het Vlaams Belang komt. 

 

17:49 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.