28-02-13

DE LIJN LIEGT OVER HAAR PERSONEELSBELEID - REKENHOF LEGT LEUGENS DE LIJN BLOOT

 

Het Rekenhof legt de leugens van de Openbare Vervoersmaatschappij “De Lijn” bloot.  In haar rapport stelt het Rekenhof dat in elke entiteit van De Lijn een verschillend selectie- en aanwervingsbeleid voert. 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde heeft in het verleden verschillende malen minister Crevits ondervraagd over het personeelsbeleid van De Lijn. Van den Eynde vroeg de minister of bij de aanwerving binnen éénzelfde  functiecategorie de lat met betrekking tot de vereisten van de aan te werven personeelsleden steeds gelijk gelegd zou worden.  Telkens antwoordde minister Crevits op aangeven van De Lijn dat bij aan te werven personeelsleden de lat steeds gelijk gelegd wordt.  Het Rekenhof heeft echter  aangetoond dat dit antwoord totaal niet strookt met de waarheid. 

Zo blijkt dat na de moord op Guido De Moor in december 2006 een nieuwe veiligheidsdienst in het leven werd geroepen. Voor deze nieuwe functie moesten de voormalige plaatsbewijzentoezichters van de entiteit Antwerpen zich plots aan een zwaar examen onderwerpen, terwijl de voormalige plaatsbewijzentoezichters in Gent zonder examen lijncontroleur konden worden.  Deze ongelijke behandeling leidde ertoe dat dezelfde mensen uit Antwerpen liefst 400€ minder verdienen dan hun collega’s uit Gent.  Deze ongelijke behandeling werd door de minister steeds ontkend en dit op aanwijzen van De Lijn !

Het Vlaams Belang vraagt zich af hoe er in de toekomst in de commissie openbare werken van het Vlaams Parlement nog op een degelijke en correcte manier kan worden gewerkt, wanneer De Lijn zulke onwaarheden vertelt in haar antwoord op parlementaire vragen.

Het Vlaams Belang vraagt minister Crevits om zulke aangeklaagde wantoestanden nadrukkelijk op te volgen. Minister Crevits beloofde in ieder geval om de aanbevelingen van het Rekenhof op te nemen in de beheersovereenkomst, en regelmatig te controleren over de opvolging van de aanbevelingen. 

 

22:14 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |