22-03-13

GEMEENTEBESTUUR KONTICH SCHENDT HET GEMEENTEDECREET BIJ DE AANSTELLING AFGEVAARDIGDE REGIONAAL BESTUURSCOMITE WEST

Op de gemeenteraad van 18 februari 2013 werd door het Kontichs gemeentebestuur een kandidaat voorgedragen voor het Regionaal bestuurscomité van IVEKA. IVEKA is de beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas voor de gemeente Kontich.

De voorgedragen kandidaat is echter geen gemeenteraadslid, waardoor het decreet op de intergemeentelijke samenwerking alsook de statuten van Igean bepalen dat een aanstelling van een niet-gemeenteraadslid enkel mogelijk is met een schriftelijke motivatie waarin de deskundigheid wordt toegelicht.

Vlaamse Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde wees schepen Fillet op het ontbreken van een schriftelijke motivatie in het dossier, doch deze meende dat een mondelinge toelichting voldoende was.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Marleen Van den Eynde geeft minister Bourgeois, bevoegd voor bestuurszaken en binnenlands bestuur Van den Eynde gelijk, en stelt dat het gemeentedecreet in deze geschonden is.

Het Vlaams Belang zal echter geen klacht indienen, omdat het voor ons niet gaat over de kandidaat, maar wel over het niet naleven van de wetgeving over de manier waarop een voordracht moet gebeuren.  Wij menen dat opmerkingen van de oppositie ernstig moeten genomen worden, en de wetgeving terzake wordt nageleefd. 

 

15:42 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.