22-03-13

GEMEENTEBESTUUR KONTICH SCHENDT HET GEMEENTEDECREET BIJ DE AANSTELLING AFGEVAARDIGDE REGIONAAL BESTUURSCOMITE WEST

Op de gemeenteraad van 18 februari 2013 werd door het Kontichs gemeentebestuur een kandidaat voorgedragen voor het Regionaal bestuurscomité van IVEKA. IVEKA is de beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas voor de gemeente Kontich.

De voorgedragen kandidaat is echter geen gemeenteraadslid, waardoor het decreet op de intergemeentelijke samenwerking alsook de statuten van Igean bepalen dat een aanstelling van een niet-gemeenteraadslid enkel mogelijk is met een schriftelijke motivatie waarin de deskundigheid wordt toegelicht.

Vlaamse Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde wees schepen Fillet op het ontbreken van een schriftelijke motivatie in het dossier, doch deze meende dat een mondelinge toelichting voldoende was.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Marleen Van den Eynde geeft minister Bourgeois, bevoegd voor bestuurszaken en binnenlands bestuur Van den Eynde gelijk, en stelt dat het gemeentedecreet in deze geschonden is.

Het Vlaams Belang zal echter geen klacht indienen, omdat het voor ons niet gaat over de kandidaat, maar wel over het niet naleven van de wetgeving over de manier waarop een voordracht moet gebeuren.  Wij menen dat opmerkingen van de oppositie ernstig moeten genomen worden, en de wetgeving terzake wordt nageleefd. 

 

15:42 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-03-13

VEERDIENSTEN WORDEN NIET AFGESLANKT

 

De veerdiensten in Vlaanderen worden niet afgeslankt. Dat zegt minister Crevits in antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde.  Hierover was onrust ontstaan, nadat de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)  de betrokken gemeentebesturen waar een veerdienst actief is, een brief had gestuurd tot financiële ondersteuning van de veerdiensten.  De kostprijs voor het gebruik wordt op 4 à 5 euro geschat.  Een ontzegging van financiële bijdrage van de gemeenten zou mogelijk tot afschaffing van de veerdiensten kunnen leiden.

Minister Crevits erkent dat de veerdiensten belangrijke schakels zijn in het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Zij heeft echter niet het fiat gegeven aan W&Z tot een onderzoeksopdracht voor bijkomende financiering.  Vermits veerdiensten algemene maar ook specifieke investeringen vraagt, werd door W&Z naar bijkomende financiering gezocht. 

Van den Eynde weerlegde de vraag naar middelen voor specifieke ondersteuning. W&Z wilde een grotere kostendekkingsgraad realiseren voor het aanbieden van veerdiensten. Voor het Vlaams Belang zijn veerponden varende bruggen.  Het is een basisdienstverlening die naast het recreatieve karakter ervan een belangrijke rol speelt in het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.  Het is dan ook onaanvaardbaar  dat deze zouden worden belast met een tolheffing aldus Marleen Van den Eynde.

18:59 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-13

KRIJGT RUMST EEN CARPOOLPARKING IN 2013

 

 

Sinds 2008 is de aanleg van een carpoolparking in Rumst opgenomen in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer.  Deze carpoolparking zou ingeplant worden aan het in- en uitrittencomplex van de E19 in Rumst.  Er zouden zo’n 110 plaatsen voor personenwagens voorzien worden. 

 

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt de minister dat de gronden voor de aanleg van de carpoolparking reeds verworven werden.  De werken werden naar het investeringsprogramma 2013 verschoven omdat in de tweede helft van 2011 geen gunstige bouwvergunning afgeleverd was, maar ook wegens andere dringende prioriteiten werden deze werken verschoven. De aanbesteding voor deze carpoolparking wordt inmiddels gepland in de loop van 2013.

09:56 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-03-13

EINDELIJK NIEUWE LOCATIE VOOR STELPLAATS DE LIJN IN RUMST

HARMONICABUS RUMST.jpgIn februari 2007 werd door de Vlaamse regering beslist om via technieken van alternatieve financiering een 11-tal nieuwe stelplaatsen voor De Lijn te bouwen.

 

Voor de Rupelstreek werd naar een alternatief gezocht voor de stelplaats aan de Molenbergstraat in Rumst.  Dit bleek echter niet zo’n eenvoudige opdracht.  In eerste instantie werd gezocht naar een stelplaats in Boom aan Krekelenberg. Een aantal milieuproblemen en bestemmingsproblemen van de vrijliggende gronden hebben ervoor gezorgd dat De Lijn een lange zoektocht moest voeren naar een geschikte locatie. 

 

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde die deze problematiek opvolgt, antwoordde minister Crevits dat De Lijn meldt dat de studie voor de bouw van een nieuwe stelplaats in Rumst kan opgestart worden, gezien de nieuwe locatie gekend is. Deze locatie bevindt zich op het terrein “Stuyvenberg” gelegen aan de Doelhaagstraat 77 in Rumst.  Het voormalig gemeentebestuur van Rumst koesterde plannen om de oude site in te vullen met nieuwe woningen, appartementen en een cultureel centrum. Wanneer de verhuis zal doorgevoerd worden is nog niet bekend. 

 

Deze stelplaats is de voorlaatste stelplaats die door De Lijn in het kader van de alternatieve financiering wordt gebouwd.  Enkel voor de stelplaats in Sint-Pieters-Leeuw werd nog geen grond verworven. 

 

 

 

16:08 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |